Ordlista


GENUS
Begreppet genus omfattar uttryck och egenskaper som vi förväntar oss att människor av olika kön ska ha.
Enkelt uttryckt så förväntar vi oss att människor som identifierar sig som kvinnor ska bete sig på ett visst sätt.

Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning

KÖN
Juridiskt kön är det som står registrerat i folkbokföringen, där finns valet man eller kvinna. Kön är dock ett bredare begrepp än så. Könsidentitet är vilken kön personen själv upplever att den tillhör.

Enkelt uttryckt kan en person vid födseln bli tilldelad t.ex. ett kvinnligt kön, men sedan inte tycka att det överensstämmer med hur den känner sig. Då kan den personen välja att ändra kön.

Källa Transformering.se, Nationella sekretariatet för genusforskning

KÖNSMAKTSORDNING
Ordet beskriver att det finns en ordning där män, som grupp i samhället, har mer makt än kvinnor. Det gör att kvinnor tjänar mindre än män och har inte lika stor möjlighet att påverka.

Enkelt uttryckt blir konsekvensen av könsmaktsordningen att män och kvinnor inte är jämställda.

Nationalencyklopedien, Jämställ.nu

PATRIARKAT
Ordet används för att tydligare beskriva orättvisor i könsmaktsordningen. Patriarkat beskriver att män som grupp har en orättvis makt över kvinnor.

Enkelt uttryckt är mäns våld mot kvinnor och sexuella trakasserier uttryck för patriarkatet.

Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning

NORMKRITIK
Normkritik ifrågasätter de uttryck och egenskaper som vi förväntar oss att människor ska ha. Exempelvis kan heteronormen innebära att det heterosexuella anses som normalt.

Enkelt uttryckt används normkritik för att ifrågasätta idén om vad som är normalt eftersom det normala utestänger många människor.

Källa Transformering.se, Nationella sekretariatet för genusforskning

INTERSEKTIONALITET
Människor är olika och har olika könstillhörigheter, etnicitet, ålder, socialklass och funktionalitet. Olikheter som gör att vi har olika möjligheter till arbete, utbildning eller andra livsval. Används ett intersektionellt perspektiv, tänker vi på att det finns flera saker som påverkar en människa.

Enkelt uttryckt kan en ung kvinna från arbetarklassen ha en längre och svårare väg till exempelvis en universitetsprofessur än en äldre kvinna från medelklassen.

Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning), jämställ.nu

JÄMLIKHET
Jämlikhet är tanken och strävan efter att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter. FN:s konvention om Mänskliga rättigheter börjar med orden ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.

Enkelt uttryckt har alla människor, oavsett bakgrund, samma chanser i ett jämlikt samhälle.

Källa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet är tanken att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Historiskt och idag har män och kvinnor inte det. Därför har det bildats ett begrepp för de som vill ändra på det.

Enkelt uttryckt har kvinnor och män i ett jämställt samhälle samma chanser i livet.

Källa: Jämställ.nu, Regeringen.se
prata med oss


Ta del av och prata om nyheter, programverksamhet, samtal och visningar på FacebookInstagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIoch och Twitterlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag 11-18

Tisdag 11-18

Onsdag 11-18
Torsdag
11-19.30
F
redag 11-18
Lördag 11-16
Söndag
stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå


Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun