• Fångar i biologin? - lästips

  25 februari
  Eva Magnussons lästips på temat historiskt perspektiv på biologi, psykiatri och kvinnors mentala ohälsa efter kvällen på Kvinnohistoriskt museum 20 februari 2020 om "Fångar i biologin?"

  Appignanesi, Lisa (2008) Mad, bad and sad: A history of women and the mind doctors from 1800 to the present. London: Virago Press.

  Becker, Dana (2013) One nation under stress: The trouble with stress as an idea. Oxford: Oxford University Press.

  Busfield, Joan (1996) Men, women and madness. Understanding gender and mental disorder. London: Macmillan Press.

  Caplan, Paula & Cosgrove, Lisa (red.) (2004) Bias in psychiatric diagnosis. Lanham: Jason Aronson.

  Digby, Ann. (1989) Women's biological straitjacket. I: Mendus, S. & Rendall, J. (red.) Sex­uality and Subordination. London: Routledge.

  Friih, Anna-Karin (2007) Flickan i medicinen: ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930. Örebro universitet, Historiska institutionen. Doktorsavhandling.

  Gilman, Charlotte Perkins (1892/1973) The Yellow Wallpaper. Old Westbury: The Feminist Press. (På svenska: "Den gula tapeten".)

  Gould, Stephen Jay (1978) Women's Brains. New Scientist, Nov. 1978, s. 364-366.

  Hirshbein, Laura (2010) Sex and gender in psychiatry: A view from history. Journal of Medical Humanities, Vol. 31, s. 155-170.

  Johannisson, Karin (1994) Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedts.

  Johannisson, Karin (2006) Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I: Gunilla Hallerstedt (red.) Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos, s. 29-42.

  Johannisson, Karin (2015) Den sårade divan. Om psykets estetik och om Agnes von K., Sigrid H. och Nelly S. Stockholm: Bonniers.

  Larsson, Maja (2002) Den moraliska kroppen. Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin. Uppsala universitet, Institutionen för idéhistoria. Doktorsavhandling.

  Lewin, Miriam (red.) (1984) In the Shadow of the Past: Psychology portrays the sexes. New York: Columbia University Press.

  Mendus, Susan & Rendall, Jane (red.) (1989) Sexuality and subordination: Interdisciplinary studies of gender in the nineteenth century. London: Routledge.

  Micale, Mark (1991) ‘Hysteria Male/Hysteria Female: Reflections on Comparative Gender Construction in Nineteenth-Century France and Britain’, in Marina Benjamin (ed.), Science and Sensibility: Gender and Scientific Enquiry, 1780-1945. Oxford: Basil Blackwell, s. 200-39.

  Møllerhøj, Jette (2009) Encountering hysteria: doctors' and patients' perspectives on hysteria in Denmark, 1875-1918. History of Psychiatry, Vol. 20, s. 163-183.

  Nilsson, Ulrika (2003) Kampen om kvinnan: professonalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925. Uppsala universitet, Institutionen för idéhistoria. Doktorsavhandling.

  Pietikainen, Petteri (2007) Neurosis and modernity: The age of nervousness in Sweden. Leiden: Brill NV.

  Porter, Roy (1987) A social history of madness. Stories of the insane. London: Weidenfeld and Nicolson.

  Rowold, Katharina (1996) Gender and science: Late nineteenth century debates on the female mind and body. Bristol: Thoemmes Press.

  Russell, Denise (1995) Women, madness and medicine. Cambridge: Polity Press.

  Russett, Cynthia E. (1989) Sexual Science: The Victorian Construction of Woman­hood. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.

  Scull, Andrew (2009) Hysteria. The biography. Oxford: Oxford University Press.

  Showalter, Elaine (1987) The Female Malady. London: Virago Press.

  Showalter, Elaine (1990) Sexual Anarchy: Gender and culture at the Fin de Siècle. London: Virago Press Ltd.

  Showalter, Elaine (1997) Hystories: Hysterical epidemics and modern culture. New York: Columbia University Press.

  Smith-Rosenberg, Carroll (1985) Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victo­rian America. N.Y.: Oxford University Press.

  Taylor, Jenny Bourne & Shuttleworth, Sally (red.) (1998) Embodied selves: An anthology of psychological texts, 1830 - 1890. Oxford: Clarendon Press.

  Ussher, Jane (1991) Women's Madness: Misogyny or Mental Illness? London: Harvester Wheatsheaf.


  Några nutida lästips om biologism, kön, mental hälsa, psykologi och liknande teman:

  Becker, Dana (1997) Through the looking glass: Women and borderline personality disorder. Boulder, CO: Westview Press.

  Dess, Nancy, Marecek, Jeanne & Bell, Leslie (red.) Gender, sex, and sexualities: psychological perspectives. New York: Oxford University Press.

  DSM-5 and beyond: a critical feminist engagement with psychodiagnosis. Specialnummer av tidskriften Feminism & Psychology. 2013, volym 23, nummer 1, s. 3-140.

  Fine, Cordelia (2010) Delusions of gender: how our minds, society, and neurosexism create difference. New York: W. W. Norton & Co.

  Fine, Cordelia (2017) Testosterone Rex: myths of sex, science, and society. New York: W. W. Norton & Co.

  Gavey, Nicola (2019) Just sex? The cultural scaffolding of rape. London: Routledge.

  Greene, Sheila (2003) The psychological development of girls and women: Rethinking change in time. London: Routledge.

  Joel, Daphna (2016) Captured in terminology: sex, sex categories, and sex differences. Feminism & Psychology, Vol. 26, s. 335-345.

  Lundberg, Tove, Malmquist, Anna & Wurm, Matilda (red.) (2017) HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

  Magnusson, Eva (2003) Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv. Stockholm: Natur & Kultur.

  Magnusson, Eva (2005) Könets deprimerande betydelser: genusteoretiska granskningar av forskning om depression och kön. I: Söderström, M. & Rydén, J. (red.) Depressionens Janusansikte: biologi och genus i samspel. Stockholm: Vetenskapsrådet. Fritt tillgänglig på länken: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a6f/1529480537751/Depressionens-janusansikte_VR_2005.pdf

  Magnusson, Eva (2019) Könstillhörighet: förklaringar, normer, betydelser. Stockholm: Natur & Kultur.

  Magnusson, Eva & Marecek, Jeanne (2010) Genus och kultur i psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

  Marecek, Jeanne (2001) Disorderly constructs: feminist frameworks for mental health. I: Rhoda Unger (red.) Handbook of the psychology of women and gender. New York: Wiley, s. 303-316.

  Rossiter, Amy m.fl. (1998) Toward an alternative account of feminist practice ethics in mental health. Affilia, Vol. 13(1), s. 9-30.

  Skewes, Lea, Fine, Cordelia & Haslam, Nick (2018) Beyond Mars and Venus: The role of gender essentialism in support for gender inequality and backlash. PLoS One, Vol. 13(7): e0200921. Fritt tillgänglig på länken: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6057632/

  Skoger, Ulrika Eskner (2015) Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal. Umeå universitet, Institutionen för psykologi. Doktorsavhandling. Kan laddas ner från universitetsbiblioteket vid Umeå universitet: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:855221/FULLTEXT01.pdf

  Stoppard, Janet (2002) Understanding depression: Social constructionist approaches. London: Routledge.

  Stoppad, Janet & McMullen, Linda (red.) (2003) Situating sadness: women and depression in social context. New York: New York University Press.

  Läs mer...

  Om skribenten

  Kvinnohistoriskt museum

  Vill du skriva på vår blogg? Eller har du önskemål om vad du vill läsa om på bloggen? Kontakta oss gärna på mailadress: kvinnohistoriskt@umea.se

 • Fångar i biologin? - lyssna i efterhand

  25 februari Forskning, Kvinnohistoria, Jämställdhet, Program, Podd
  Kvinnor inom mentalvårdshistoria - vilken publiksuccé! Ibland känner vi att vi har en så rackarns bra programidé, men kan vara osäkra på om publiken kommer tycka samma. Den här gången hade vi inte behövt vara oroliga. Förra veckan genomförde vi vår programidé där forskning fick möta teater och vi fick fullt hus. Många efterfrågade att kunna lyssna på forskaren Eva Magnussons föreläsning i efterhand, så här är den!

  I ljudfilen kan du lyssna till Eva Magnusson, professor emerita i psykologi med genusvetenskaplig inriktning. Eva gav oss en historisk översikt till psykiatrisk vård med fokus på kvinnor från 1800-talet fram till 1900-talets början. Vilka diagnoser fick kvinnor och varför? Vad fanns det för behandling och hur bemöttes kvinnorna av vården och samhället? Det var många skratt i publiken när Eva pratade om livmoderssystemet som ett telegrafverk och andra teorier som fanns om kroppen under den här tiden. Att hjärnan och livmodern inte kunde växa samtidigt eller att kroppen var ett fodral till livmodern.


  Länk för prenumeration av Podcast

  Läs mer...

  Om skribenten

  Kvinnohistoriskt museum

  Vill du skriva på vår blogg? Eller har du önskemål om vad du vill läsa om på bloggen? Kontakta oss gärna på mailadress: kvinnohistoriskt@umea.se

 • Vernissagefilm från 100% kamp

  13 november
  Lördag 9 november 2019 öppnade vi vandringsutställningen 100% kamp. Du som inte kunde va där, här finns en kort video från invigningssamtalet! Foto på tre stående vernissagedeltagae och en teckentolk på en scen med sittande publik i förgrunden.

  Under vernissagen bjöds publiken på dans från Balettakademiens FUNKIS-grupp och ett kortare samtal med utställningens projektledare Anna Furumark och forskningsledare Mikael Eivergård. I videon här i inlägget kan du ta del av tankar om urval och hur utställningen blev till.

  Vernissagen var fullsatt och publiken fick fika från Vaniljdrömmen, en daglig verskamhet i Umeå som drivs som ett café. Tack för att ni kom!

  Läs mer...

  Om skribenten

  Kvinnohistoriskt museum

  Vill du skriva på vår blogg? Eller har du önskemål om vad du vill läsa om på bloggen? Kontakta oss gärna på mailadress: kvinnohistoriskt@umea.se

 • Maskulinitet & idrott - Allt vi inte pratar om

  4 november Jämställdhet, Normer, Program
  Nu har ni möjlighet att ta del av samtalet Maskulinitet & Idrott, lett av Ida Östensson. I panelen satt Egal Saleman, lagkapten i Umeå BSKT, Tor Troéng, MMA-profil, Erik Nyström, boxningstränare och föreläsare och Ola Svensson, idrottskonsulent och sakkunnig i inkludering på SISU Idrottsutbildarna Västerbotten. Foto på Ida Östensson, Ola Svensson, Egal Saleman, Erik Nyström och Tor Troéng

  I anslutning till vår pågående utställning Schyssta killar - Vad är en schysst kille egentligen? bjöd vi in Ida Östensson från Make Equal och en panel med män som har erfarenheter från olika idrotter.

  I PANELEN:
  Egal Saleman, lagkapten i Umeå BSKT
  Tor Troéng, MMA-profil
  Erik Nyström, boxningstränare och föreläsare
  Ola Svensson, idrottskonsulent och sakkunnig i inkludering på SISU Idrottsutbildarna Västerbotten.

  Det blev ett väldigt modigt, sårbart och personligt samtal om jargong, psykisk ohälsa, förebilder, jämlikhet, kroppsideal och motivationen att fortsätta med sin idrott. Men också ett samtal om vägen framåt, hur vi skapar en idrott som inte tvingar människor att rymmas inom en tajt ram, utan hur vi kan luckra på ramarna så fler kan vara med och trivas.

  I bildspelet som visades under Ida Östenssons inledning finns lite statistik på varför samtal om manlighet är viktigt:
  - 70% av de som tar sitt liv är män
  - var femte man saknar en nära vän
  - 80% av alla som dör i trafikolyckor är män
  - Män har högre och mer frekvent alkoholkonsumtion
  - 9/10 som dör på arbetet är män
  - 67% av alla hemlösa är män
  - Män har ofta svårt att uttrycka känslor och det lider oftare av obehandlad psykisk ohälsa.

  Det var ett samtal med fullt hus, vilket kändes kul och viktigt! Att så många tog sig tid att komma och lyssna, vi hade 100 personer i salen och ännu flera som satt i anslutande rum och lyssnade till ljudet!

  Nu kan ni ta del av hela filmen från programmet nedan.
  Sprid gärna till era nätverk så fler kan ta del av samtalet!

  Läs mer...

  Om skribenten

  Kvinnohistoriskt museum

  Vill du skriva på vår blogg? Eller har du önskemål om vad du vill läsa om på bloggen? Kontakta oss gärna på mailadress: kvinnohistoriskt@umea.se

Öppettider

Måndag 11-18

Tisdag 11-18

Onsdag 11-18
Torsdag
11-19.30
F
redag 11-18
Lördag 11-16
Söndag
stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå


Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun