8 mar: What S/HE fears

Under Internationella kvinnodagen kommer konstnären Anastasia Savinova, verksam i Umeå sedan några år tillbaka, att genomföra ett performance där hon undersöker vad kvinnor känner rädsla inför.

Savinova vill bjuda in alla som definierar sig som kvinnor till att dela sina rädslor med henne och låta henne bära dem en stund.


”När du medger din rädsla, delar den med andra och tar steg mot att hantera den växer du och blir starkare”


INSAMLING
Från och med den 22 februari 2018 och fram till 8 mars 2018 kommer du att kunna dela med dig av din berättelse på tre ställen i Väven: Vid Konsthallen, på Kvinnohistoriskt museum och vid Kulturreceptionen. Här kan du skriva ner din rädsla och fästa den vid en sten med ett gummiband och lägga den i låda.
Allt insamlande sker anonymt och du får skriva på engelska eller svenska.


PERFORMANCE PÅ KVINNOHISTORISK MUSEUM
På Internationella kvinnodagen, 8 mars 2018 mellan 18.15-18.45 kommer Savinova att läsa upp berättelserna och bära den sten som är knuten till berättelsen. Stenen symboliserar bördan av rädslan.

Alla är välkomna att ta del av Anastasias performance.


Arrangemanget är ett samarbete mellan Umeå konsthall och Kvinnohistoriskt museum.