Till innehållet

Swedish author Astrid Lindgren together with Finnish author Tove Jansson in Stockholm in 1958. By Karl Heinz Hernried ([1]) [Public domain], via Wikimedia Commons.

2 jun: Kvinnor och Wikipedia

Att det ska finnas bra information på Wikipedia om en stor författare som t.ex. Tove Jansson kan kännas självklart...

...Men enligt en undersökning av Wikipedias Projekt kvinnor! finns omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor på Wikipedia och enligt en undersökning 2015 av Wikimedia Sverige definierade sig endast 12-13 % av Wikipedias skribenter som kvinnor.
Artikeln på Wikipedia om just Tove Jansson har skrivits av Projekt Kvinnor/Kvinnliga huvudpersoner på Wikipedia i Göterborg. Du kan läsa artikeln här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson


För att inspirera fler till att skriva artiklar på Wikipedia har vi därför bjudit in Lennart Guldbrandsson för en kort presentation av Wikipedia. Ni kan tänka er att det här är kortversionen av workshopen som pågår på Kvinnohistoriskt museum under fredagen 3 juni. 


Du kommer under en timme att få lära dig mer om: 
- underskottet av kvinnor: vilka följder det får och vad orsakerna är
- skrivstugorna i Göteborg: hur det började och hur det har gått
- vad du kan göra om du vill börja skriva: enkla tips och verktyg
- hur en gör lyckade skrivstugor


Tid: 18.00 - 19.00 Torsdag 2 juni 2016

Plats: Kvinnohistoriskt museum

I samarbete med Wikimedia Sverige, Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet.


Varmt välkomna!


Lennart Guldbrandsson har sedan 2007 föreläst eller hållit workshoppar om Wikipedia och näraliggande ämnen på snart ett hundratal platser, inklusive Kungliga biblioteket, Göteborgs Bok- och Biblioteksmässa (flera gånger), Stockholms Stadsmuseum, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, och National Institutes of Health i USA.


Öppettider

Måndag 11-17

Tisdag 11-17

Onsdag 11-17

Torsdag 11-19

Fredag 11-17

Lördag 11-16

Söndag stängt

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå

 Kvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun


Umeå kommuns logo