Umeå. Vy över staden. Wikimedia Commons: Public domain, Foto: Okänd

2-3 Jun: World Wide Wikipedia - seminarium

Enligt Wikipedias Projekt kvinnor! finns omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor på Wikipedia och enligt en undersökning 2015 av Wikimedia Sverige definierade sig endast 12-13 % av Wikipedias skribenter som kvinnor.

Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige vill hälsa er välkomna till ett tvådagarsseminarium om de möjligheter webben ger att jobba öppet och inkluderande. 

Wikipedia ligger på topp tio över världens mest besökta webbplatser och hamnar alltid högst upp vid sökningar på Google, oavsett om det handlar om en kulturarvsplats, ett konstnärsporträtt eller en tv-serie. Det är en arena som möjliggör för institutioner att fullgöra sina uppdrag med att nå ut med sin kunskap. Wikipedia är också en mötesplats där människor från alla delar av samhället gemensamt kan bidra och diskutera.

Under seminariet diskuteras frågor som: För vilka yrkesroller är det relevant att arbeta med öppna plattformar och vilka i organisationen behöver ansvara för arbetet? Vilka möjligheter ger det att koppla ihop information som finns i olika samlingar och arkiv?
På seminariets andra dag går vi igenom hur du arbetar praktiskt på Wikipedia.
Det är möjligt att delta på en eller båda av seminariets dagar.

Seminariet riktar sig till verksamhetsansvariga, chefer och mellanchefer från museer, länsstyrelser, arkiv och bibliotek samt alla medarbetare som arbetar med kunskap och information, till exempel inom kommunikation, arkiv, samlingar och databaser.

Torsdag 2 juni 2016: Seminarium
Plats: Kvinnohistoriskt museum
13.00 Hej och välkomna
13.15 Ny teknik, nya beteenden – Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet
14.00 Bensträckare
14.15 Bakom kulisserna på Wikipedia – Lennart Guldbrandsson
15.00 Fika
15.30 Platsr, en öppen plattform för berättelser – Sophie Jonasson, Riksantikvarieämbetet
16.00 Diskussion
16.30 Avslut
17.00 Visning av Kvinnohistoriskt museum

Fredag 3 juni 2016: Workshop
Plats: Upplev multisal, plan 4 Väven. (Lokalen ligger på samma plan som Kvinnohistoriskt)
9.00 Skriva på Wikipedia, redigering och uppladdning av bilder
12.00 Lunch på egen hand
13.00 Skriva och redigera
14.30 Fika
15.00 Skriva och redigera
16.00 Avslut

Anmäl dig till seminariet här! Länk till annan webbplats.

Seminariet arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar och Wikimedia Sverige.