Ragnhild Nilsson

8 mar: Kvinnofrukost - kvinnor & politik

Varför vill samiska kvinnor i högre utsträckning än männen öka sametingets inflytande? Lyssna till Ragnhild Nilsson, tidigare kommunpolitiker och nu doktorand i Statsvetenskap vid Uppsala Universitet.

Väljarundersökningar visar bland annat att kvinnor vill öka sametingets inflytande i nästan alla frågor. De tycker också att sametinget lagt för lite vikt vid självbestämmande och sociala frågor. Utifrån detta och Rauna Kuokkanens forskning om samiska kvinnors syn på självbestämmande talar Ragnhild Nilsson. Vid sin sida under frukosten har hon Sara Larsson som varit sametingspolitiker och Marita Stinnerbom som är både partiledare och ledamot i Sametinget.


Tid: Torsdag 8 mars 2018 kl 9.00-10.30

Plats: Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Tráhppie öppnar kl 8.00, kom i tid och förse dig med frukost! Pris för frukostbuffé: 75 kr

Föranmälan på: info@sahkie.se

Arrangörer: Såhkie, ABF och Kvinnohistoriskt museum