Till innehållet

Fångar i biologin? - lästips

25 februari

Eva Magnussons lästips på temat historiskt perspektiv på biologi, psykiatri och kvinnors mentala ohälsa efter kvällen på Kvinnohistoriskt museum 20 februari 2020 om "Fångar i biologin?"

Appignanesi, Lisa (2008) Mad, bad and sad: A history of women and the mind doctors from 1800 to the present. London: Virago Press.

Becker, Dana (2013) One nation under stress: The trouble with stress as an idea. Oxford: Oxford University Press.

Busfield, Joan (1996) Men, women and madness. Understanding gender and mental disorder. London: Macmillan Press.

Caplan, Paula & Cosgrove, Lisa (red.) (2004) Bias in psychiatric diagnosis. Lanham: Jason Aronson.

Digby, Ann. (1989) Women's biological straitjacket. I: Mendus, S. & Rendall, J. (red.) Sex­uality and Subordination. London: Routledge.

Friih, Anna-Karin (2007) Flickan i medicinen: ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930. Örebro universitet, Historiska institutionen. Doktorsavhandling.

Gilman, Charlotte Perkins (1892/1973) The Yellow Wallpaper. Old Westbury: The Feminist Press. (På svenska: "Den gula tapeten".)

Gould, Stephen Jay (1978) Women's Brains. New Scientist, Nov. 1978, s. 364-366.

Hirshbein, Laura (2010) Sex and gender in psychiatry: A view from history. Journal of Medical Humanities, Vol. 31, s. 155-170.

Johannisson, Karin (1994) Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedts.

Johannisson, Karin (2006) Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I: Gunilla Hallerstedt (red.) Diagnosens makt: om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos, s. 29-42.

Johannisson, Karin (2015) Den sårade divan. Om psykets estetik och om Agnes von K., Sigrid H. och Nelly S. Stockholm: Bonniers.

Larsson, Maja (2002) Den moraliska kroppen. Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin. Uppsala universitet, Institutionen för idéhistoria. Doktorsavhandling.

Lewin, Miriam (red.) (1984) In the Shadow of the Past: Psychology portrays the sexes. New York: Columbia University Press.

Mendus, Susan & Rendall, Jane (red.) (1989) Sexuality and subordination: Interdisciplinary studies of gender in the nineteenth century. London: Routledge.

Micale, Mark (1991) ‘Hysteria Male/Hysteria Female: Reflections on Comparative Gender Construction in Nineteenth-Century France and Britain’, in Marina Benjamin (ed.), Science and Sensibility: Gender and Scientific Enquiry, 1780-1945. Oxford: Basil Blackwell, s. 200-39.

Møllerhøj, Jette (2009) Encountering hysteria: doctors' and patients' perspectives on hysteria in Denmark, 1875-1918. History of Psychiatry, Vol. 20, s. 163-183.

Nilsson, Ulrika (2003) Kampen om kvinnan: professonalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925. Uppsala universitet, Institutionen för idéhistoria. Doktorsavhandling.

Pietikainen, Petteri (2007) Neurosis and modernity: The age of nervousness in Sweden. Leiden: Brill NV.

Porter, Roy (1987) A social history of madness. Stories of the insane. London: Weidenfeld and Nicolson.

Rowold, Katharina (1996) Gender and science: Late nineteenth century debates on the female mind and body. Bristol: Thoemmes Press.

Russell, Denise (1995) Women, madness and medicine. Cambridge: Polity Press.

Russett, Cynthia E. (1989) Sexual Science: The Victorian Construction of Woman­hood. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.

Scull, Andrew (2009) Hysteria. The biography. Oxford: Oxford University Press.

Showalter, Elaine (1987) The Female Malady. London: Virago Press.

Showalter, Elaine (1990) Sexual Anarchy: Gender and culture at the Fin de Siècle. London: Virago Press Ltd.

Showalter, Elaine (1997) Hystories: Hysterical epidemics and modern culture. New York: Columbia University Press.

Smith-Rosenberg, Carroll (1985) Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victo­rian America. N.Y.: Oxford University Press.

Taylor, Jenny Bourne & Shuttleworth, Sally (red.) (1998) Embodied selves: An anthology of psychological texts, 1830 - 1890. Oxford: Clarendon Press.

Ussher, Jane (1991) Women's Madness: Misogyny or Mental Illness? London: Harvester Wheatsheaf.


Några nutida lästips om biologism, kön, mental hälsa, psykologi och liknande teman:

Becker, Dana (1997) Through the looking glass: Women and borderline personality disorder. Boulder, CO: Westview Press.

Dess, Nancy, Marecek, Jeanne & Bell, Leslie (red.) Gender, sex, and sexualities: psychological perspectives. New York: Oxford University Press.

DSM-5 and beyond: a critical feminist engagement with psychodiagnosis. Specialnummer av tidskriften Feminism & Psychology. 2013, volym 23, nummer 1, s. 3-140.

Fine, Cordelia (2010) Delusions of gender: how our minds, society, and neurosexism create difference. New York: W. W. Norton & Co.

Fine, Cordelia (2017) Testosterone Rex: myths of sex, science, and society. New York: W. W. Norton & Co.

Gavey, Nicola (2019) Just sex? The cultural scaffolding of rape. London: Routledge.

Greene, Sheila (2003) The psychological development of girls and women: Rethinking change in time. London: Routledge.

Joel, Daphna (2016) Captured in terminology: sex, sex categories, and sex differences. Feminism & Psychology, Vol. 26, s. 335-345.

Lundberg, Tove, Malmquist, Anna & Wurm, Matilda (red.) (2017) HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

Magnusson, Eva (2003) Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv. Stockholm: Natur & Kultur.

Magnusson, Eva (2005) Könets deprimerande betydelser: genusteoretiska granskningar av forskning om depression och kön. I: Söderström, M. & Rydén, J. (red.) Depressionens Janusansikte: biologi och genus i samspel. Stockholm: Vetenskapsrådet. Fritt tillgänglig på länken: https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a6f/1529480537751/Depressionens-janusansikte_VR_2005.pdf

Magnusson, Eva (2019) Könstillhörighet: förklaringar, normer, betydelser. Stockholm: Natur & Kultur.

Magnusson, Eva & Marecek, Jeanne (2010) Genus och kultur i psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Marecek, Jeanne (2001) Disorderly constructs: feminist frameworks for mental health. I: Rhoda Unger (red.) Handbook of the psychology of women and gender. New York: Wiley, s. 303-316.

Rossiter, Amy m.fl. (1998) Toward an alternative account of feminist practice ethics in mental health. Affilia, Vol. 13(1), s. 9-30.

Skewes, Lea, Fine, Cordelia & Haslam, Nick (2018) Beyond Mars and Venus: The role of gender essentialism in support for gender inequality and backlash. PLoS One, Vol. 13(7): e0200921. Fritt tillgänglig på länken: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6057632/

Skoger, Ulrika Eskner (2015) Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal. Umeå universitet, Institutionen för psykologi. Doktorsavhandling. Kan laddas ner från universitetsbiblioteket vid Umeå universitet: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:855221/FULLTEXT01.pdf

Stoppard, Janet (2002) Understanding depression: Social constructionist approaches. London: Routledge.

Stoppad, Janet & McMullen, Linda (red.) (2003) Situating sadness: women and depression in social context. New York: New York University Press.

Om skribenten

Kvinnohistoriskt museum

Vill du skriva på vår blogg? Eller har du önskemål om vad du vill läsa om på bloggen? Kontakta oss gärna på mailadress: kvinnohistoriskt@umea.se

Öppettider

Måndag 11-17
Tisdag 11-17

Onsdag 11-17

Torsdag 11-17

Fredag 11-17
Lördag 11-16
Söndag stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå

 Kvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun


Umeå kommuns logo