Videomontage Arbete i hemmet (2017)

Arbete hemma

PRESSBILDER

Kontakta maria.hedberg@umea.se

 28 APRIL - 22 SEPTEMBER 2019

ARBETE HEMMA

I utställningen Arbete hemma undersöker konstnären Petra Hultman husmodersidealens framväxt under 1950-talet. Konstverk med mosaiker av filmrutor från Husmorsfilmer AB och uppslagna Svenskt Husmoderslexikon skapar en visuell berättelse där villkoren för hemarbete följer med hela vägen till vår tid.

Under efterkrigstidens folkhemsbygge skapades moderna metoder för att underlätta kvinnors arbete i hemmet. Lösningarna innehöll genomtänkt organisering, nya effektiva arbetssätt och utprovade redskap som professionaliserade det obetalda arbetet. Kvinnors arbete i hemmet har varit en politisk fråga för generationer av feminister och är nu åter aktuell inom partipolitiken.


Vem är det som städar i våra hem? Har det förändrats? Kvinnohistoriskt museum vill med Arbete hemma ge en möjlighet att fundera över olika maktordningar som kön, klass och etnicitet i relation till hemarbetet, nu och då.


Petra Hultman utexaminerades från kungliga konsthögskolan 2017 och har fått ett stort genomslag med sina berättelser om hantverk, flit och arbete i hemmet. Hultman fick Beckers konstnärsstipendium 2018 och har bland annat ställt ut på Färgfabriken i Stockholm och Göteborgs konsthall. Samtidigt visas även en utställning på Österängens Konsthall i Jönköping som pågår mellan 27 april - 2 juni 2019.