Om oss

Kvinnohistoriskt museum invigdes i november 2014 och är Sveriges första kvinnohistoriska museum. Vi visar utställningar, erbjuder programverksamhet och är en mötesplats i Umeås kulturliv.

Ett museum med fokus på kön och makt varken presenterar eller representerar det uppenbara. Vi byter perspektiv och väljer att berätta från andra håll, det gör vi genom att placera kvinnor i centrum för våra berättelser. Kvinna i betydelsen den som definierar sig som kvinna. Det utesluter inte ett arbete med mansnormer, transfrågor och icke-binära perspektiv.

Kvinnor som grupp – hälften av Sveriges nutida och historiska befolkning – jämfört med män som grupp, är dåligt representerade i traditionell historieskrivning (historieböcker, tidskrifter och läroböcker). Visst finns det kvinnor i historieböckerna, men det som kvinnor gjort har värderats som mindre intressant och därför mindre viktigt att berätta om. Forskning i kvinnohistoria och genusvetenskap har pågått i många årtionden, men den kunskapen har inte nått ut. Glädjande är att sedan vi öppnat har kvinnohistoria som intresseområde växt så det knakar med bl.a. ny litteratur, kvinnohistoriska stadsvandringar, tidskriften Historiskan och Stockholms kvinnohistoriska.

Vårt uppdrag är att utmana den historieskrivning som uteslutit kvinnor och berätta om det förflutna på ett sätt som ger plats för andra röster än de som hittills hörts mest.

 

VÅRA PERSPEKTIV

Kvinnohistoriskt museum arbetar med historiska, normkritiska och intersektionella perspektiv som grund och ska...

  • vara tillgängligt för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • arbeta med historia, nutid och framtid
  • arbeta normkritiskt med fokus på att undersöka och utmana föreställningar om kön
  • synliggöra och utmana museinormer och visa på vem som har haft makten att skriva historia och vilka konsekvenser det får
  • arbeta med olika kvinnor i centrum för våra berättelser
  • erbjuda människor redskap för att identifiera och förstå de normer, maktordningar och strukturer som begränsar förutsättningar, möjligheter och val på livets alla områden – oavsett kön
  • peka på att förändring är möjlig och uppmuntra till handling


"Vi brukar få lära oss att dagens samhälle har formats av det förflutna. Det skulle vara riktigare att säga att dagens samhälle formas av hur vi tror att det förflutna såg ut. Alltså av det vi kallar för historieskrivning"                                         


AnnaSara Hammar, historiker Umeå universitet

prata med oss


Ta del av och prata om nyheter, programverksamhet, samtal och visningar på FacebookInstagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIoch och Twitterlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag 11-18

Tisdag 11-18

Onsdag 11-18
Torsdag
11-19.30
F
redag 11-18
Lördag 11-16
Söndag
stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå


Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun