Om oss

Kvinnohistoriskt museum invigdes i november 2014 och är Sveriges första kvinnohistoriska museum. Vi vill skapa ny historia genom att sätta kvinnor i centrum och ge nya perspektiv på historia, samtid och framtid. 

Vi bryter tystnad

Ofta, där vi söker efter kvinnor i historien finns bara hålrum och glapp,
vita fläckar och en ekande tystnad. Kvinnor som grupp – hälften av Sveriges nutida och historiska befolkning – jämfört med män som grupp, är svagt representerade i traditionell historieskrivning.

Kvinnor har, i de flesta tider och på de flesta platser, varit utestängda från de samhällsarenor som funnits. Därför har kvinnor gjort färre viktiga uppfinningar, modiga upptäcktsresor, målat färre tavlor, byggt färre hus och skrivit färre böcker.

Visst finns det enstaka kvinnor i historieböckerna. Men majoriteten av olika kvinnors kunskaper, färdigheter, intressen, aktiviteter och minnen har värderats som oviktiga, mindre intressanta, mindre värda att dokumentera och spara på – och har därför valts bort.

Vissa historiker har kallat traditionell historia för ”manlig släktforskning”. En kronologisk berättelse om krig och politik, ekonomi och idéer, som liksom en stig, formats av beskrivningar av en lång rad mäns handlingar.

Museet bryter den tystnad som vävts kring kvinnor i historien. Både kompletterar och bjuder motstånd mot traditionell historieskrivning och berättar om det förflutna på ett sätt som ger plats för andra röster än de som hittills hörts mest.

Kön och makt - ett av vår tids största demokratiska problem
Kvinnor har inte haft samma makt och möjligheter som män i det förflutna. Varken för att forma samhället eller sina egna liv. Inte heller ser vi att de har det idag.
Det är ett av vår tids största demokratiska problem – nationellt och globalt.

Kvinnohistoriskt museum vill vara med och diskutera hur samhället ska se ut i framtiden och hur en jämställd fördelning av möjligheter, makt och inflytande mellan kvinnor och män skulle kunna se ut.

Våra perspektiv

Kvinnohistoriskt museum arbetar med historiska, normkritiska och intersektionella perspektiv som grund och ska...

  • vara tillgängligt för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • arbeta med historia, nutid och framtid
  • arbeta normkritiskt med fokus på att undersöka och utmana föreställningar om kvinnligt och manligt
  • synliggöra och utmana museinormer och visa på vem som har haft makten att skriva historia och vilka konsekvenser det får
  • arbeta med olika kvinnors aktiviteter, kunskaper och erfarenheter i centrum
  • erbjuda människor redskap för att identifiera och förstå de normer, maktordningar och strukturer som begränsar förutsättningar, möjligheter och val på livets alla områden – oavsett kön
  • peka på att förändring är möjlig och uppmuntra till handling

 

"Vi brukar få lära oss att dagens samhälle har formats av det förflutna. Det skulle vara riktigare att säga att dagens samhälle formas av hur vi tror att det förflutna såg ut. Alltså av det vi kallar för historieskrivning"                                         


AnnaSara Hammar, historiker Umeå universitet

prata med oss


Håll koll på oss och ta del av nyheter, diskussioner, aktiviteter m.m. via Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInstagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIoch och Twitterlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag stängt

Tisdag 10-17

Onsdag 10-17
Torsdag
10-19.30
F
redag 10-17
Lördag 10-16
Söndag
12-16


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå


Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun