#metoo, 2022

Om

Kvinnohistoriskt museum är en del av Umeå kommun.

Om oss

Kvinnohistoriskt museum invigdes i november 2014 och är Sveriges första kvinnohistoriska museum. Vi visar utställningar, erbjuder programverksamhet och är en mötesplats i Umeås kulturliv.

Ett museum med fokus på kön och makt varken presenterar eller representerar det uppenbara. Vi byter perspektiv och väljer att berätta från andra håll, det gör vi genom att placera kvinnor i centrum för våra berättelser. Kvinna i betydelsen den som definierar sig som kvinna. Det utesluter inte ett arbete med mansnormer, transfrågor och icke-binära perspektiv.

Kvinnor som grupp – hälften av Sveriges nutida och historiska befolkning – jämfört med män som grupp, är dåligt representerade i traditionell historieskrivning (historieböcker, tidskrifter och läroböcker). Visst finns det kvinnor i historieböckerna, men det som kvinnor gjort har värderats som mindre intressant och därför mindre viktigt att berätta om. Forskning i kvinnohistoria och genusvetenskap har pågått i många årtionden, men den kunskapen har inte nått ut. Glädjande är att sedan vi öppnat har kvinnohistoria som intresseområde växt så det knakar med bl.a. ny litteratur, kvinnohistoriska stadsvandringar, tidskriften Historiskan och Stockholms kvinnohistoriska.

Vårt uppdrag är att utmana den historieskrivning som uteslutit kvinnor och berätta om det förflutna på ett sätt som ger plats för andra röster än de som hittills hörts mest.

ett museum utan egna föremål

Kvinnohistoriskt museum har inte egna arkivsamlingar och samlar inte in fysiska föremål. Det betyder inte att vi gör utställningar utan föremål eller arkivmaterial. Vi har möjligheter att via samverkan låna in föremål från andra samlingar och kan visa saker som finns på andra platser. På så sätt finns det möjlighet för fler att ta del av våra gemensamma offentliga samlingar och arkiv.