Samarbeta

Samarbeten, samverkan och forskning gör det möjligt för oss att skapa innehåll och ge våra besökare olika och nya ingångar i ett kvinnohistoriskt och genusvetenskapligt kunskapsfält.

Genom samarbeten...

... med andra museer och arkiv kan vi låna föremål och arkivmaterial som ges möjlighet att synas på nya platser

... med universitet och andra kunskapsbärare kan vi göra utställningar

... med föreningar, organisationer, myndigheter, forskare och privatpersoner kan vi tillsammans göra spännande programverksamhet och konferenser.

Vill du samarbeta med oss?

Programverksamhet, konferens eller debatt?
Läs mer och lämna förslag på sidan Samarbete program
Utställningsförslag, både konkreta och utforskande.
Läs mer om och lämna förslag på sidan Utställningsförslag

Du hittar våra samarbetspartners och vår pågående samverkan under fliken Våra samarbeten