Arbete hemma, 2017.

Utställningsförslag bild_ny

Lämna gärna ett utställningstips till oss!


Så behandlar vi dina person-uppgifter

Det är kulturnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna återkomma till dig med svar på din fråga. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas fram tills att din fråga är besvarad. Informationen hanteras enbart av medarbetare på Kvinnohistoriskt museum. Kontakta oss på kvinnohistorisktmuseum@umea.se om du har frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter.

UTSTÄLLINGSFÖRSLAG

Vad vill du se på Kvinnohistoriskt museum?
Vi tar gärna emot utställningsförslag! Har du ett tips på en utställning du har sett eller ett tema du tycker vi borde utforska, fyll i snabbformuläret här på sidan!

Färdigt utställningsförslag

För att vi ska kunna visa utställningen hos oss måste ämnet överensstämma med vårt uppdrag. Vi bedömer alla utställningsförslag mot vårt uppdrag och tittar på inkomna förslag 3 gånger om året. Förslag som kommit till oss innan respektive stoppdatum behandlas och handläggs inom fem veckor efter stoppdatumet. Alla förslag diarieförs.

Bifoga:

  • En kort beskrivning av dig, din bakgrund och kontaktuppgifter (max 1 A4)
  • En kort beskrivning av ditt utställningsförslag inkl. tänkt målgrupp, kostnad, utställningsperiod etc. (max 1 A4)
  • Foton, hemsida, digitalt material eller annan dokumentering som beskriver utställningsförslaget


Vi tar helst emot ditt förslag digitalt.
Vi har inte möjlighet att returnera insänt material, så skicka inga original.
Skicka in ditt utställningsförslag till kvinnohistorisktmuseum@umea.se

Stoppdatum: 1 januari, 1 maj, 1 september

Om du vill skicka in ditt förslag med post gör du det till:

Kvinnohistoriskt museum
ATT: Tina Sandström
901 78 Umeå
Märk kuvertet med ”Utställningsförslag”.