Genus i centrum, 2019. Ett samarrangemang med Umeå centrum för genusstudier.

Våra samarbeten bild_ny

VÅRA SAMARBETEN

Vi arbetar både med samverkan och samarbeten. Samverkan gör att vi tillsammans med andra kan utveckla museets verksamhet, fördjupa vårt uppdrag, utveckla arbetssätt och höja kvalitén på det vi erbjuder våra besökare. Samarbeten, stora som små, är viktiga för att kunna ge nya perspektiv och möjligheter att göra en spännande och varierande verksamhet.

Pågående samverkan

UMEÅ CENTRUM FÖR GENUSSTUDIER (UCGS)
Tillsammans med UCGS, vid Umeå universitet, har vi ett samarbete och en samverkan som utvecklats över tid. Vi har t.ex kunnat sprida forskning som bedrivs till allmänheten genom öppna föreläsningar, genom det årliga evenemanget Genus i Centrum där doktorander delar med sig av sin forskning. Tillsammans har vi utvecklat en samverkansplan, ett dokument som flera andra verksamheter har visat intresse för.

ZAMBIA WOMEN´S HISTORY MUSEUM
I en ansökan inom Svenska Institutets satsning Creative Force Africa fick vi 2015 tillsammans med Samba Yonga vid Ku Atenga Media i Lusaka, Zambia och Bella Lawson, kulturstrateg vid Region Västerbotten medel för att arbeta ihop en större ansökan till Svenska Institutet. Medlen användes för besök i respektives länder för att möta och komma i kontakt med människor intresserad av att samarbete i ett större projekt. Resultatet blev en ansökan med titel Narrative of Silenced Voices.

Tyvärr fick vi avslag, men tack vare det goda samarbetet och erfarenheterna av att skriva ansökan har kontakten mellan Ku Atenga Media och Kvinnohistoriskt museum inte avbrutits. Framtiden får utvisa om vi kan söka medel igen för att genomföra ett kvinnohistoriskt projekt i mötet mellan Sverige och Zambia. Under samarbetet har Samba Yonga tillsammans med andra zambiska aktörer – som exempelvis Ba Mulenga Kapwepwe, ordförande för bland annat Zambia Visual Arts Council och The Zambia Women Writers Association– öppnat Zambia Women’s History Museum i Lusaka 2016.

FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN
Folkrörelsearkivet i Västerbotten sparas kilometervis med handlingar från de västerbottniska föreningarna och folkrörelserna – lokalhistoria som ger en bild av vad som engagerat och hänt i länet från 1800-talets mitt fram till idag. Här finns också många exempel på kvinnors samhällsengagemang och sammanhang.

Tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten har vi hittills producerat bl.a. delinnehåll till utställningar, samt två mindre utställningar i vår reception.
Länk till vår utställning om Hemsystern

Några av våra TIDIGARE och Pågående Samarbetspartners


UMEÅ/VÄSTERBOTTEN

ABF
ASCAMINU – Kamerunska föreningen i Umeå
Bautafilm
Broderiakademin
Festival Normal
Flickforsk!
Folkets bio Umeå
FPES, Full Personality Expression Sweden
Föreningen Norden Västerbotten
Humlan kulturförening
Konstfrämjandet i Västerbotten
Konsthallen, Umeå kommun
Kultur för seniorer, Umeå kommun
Kvinno- och tjejjouren i Umeå
Kvinnohusföreningen i Umeå
Lesbisk frukost
Lesbisk makt
Länsstyrelsen i Västerbotten
Makten över musiken - Umeå
Midgårdsskolan
Män för jämställdhet
Nigerian Community
Norrlandsoperan
Pilgatan
Queerförvaltningen
Region Västerbotten
Regnbågsbiblioteket, Umeå Stadsbibliotek
Rise Interactive the Pink
RFSL Umeå / Newcomers
RFSU Umeå
Rädda barnen
Rättighetscentrum Västerbotten
Sensus Studieförbund
SISU Västerbotten
Studieförbundet Vuxenskolan
SVT nyheter Västerbotten
Såhkie, Umeå sameförening
Tantteatern
Transföreningen FPES, Full Personality Expression Sweden
Umeå Ghana Union
Umeå Jazzfestival
Umeå Pride
Umeå Stadsbibliotek
Umeå Teaterförening
Umeå Universitet
Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
Women in Sports and Adventure
Ögonblicksteatern

SVERIGE
Flickaplattformen
Historiskan
IKFF
Make Equal
Maktsalongen
Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen
PotatoPotato scenkonstkollektiv
Regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet
Riksutställningar
Rättviseförmedlingen
Svensk biblioteksförening
Svenska Regissörsföreningen
Wikimedia Sverige
WISP, Women and trans people In Swedish Performance

Och tack till alla enskilda personer som engagerar sig tillsammans med oss!