Foto: Helga Hansander

Folkrörelsearkivet

lokalhistoria

Om hemsysterverksamheten

Folkrörelsearkivet i Västerbotten sparas
kilometervis med handlingar från de Västerbottniska föreningarna och folkrörelserna – lokalhistoria som ger en bild av vad som engagerat och hänt i länet sedan 1800-talets mitt fram till idag.

Men i samlingarna finns luckor.
Kvinnor och deras samhällsengagemang är inte bevarade i samma utsträckning som mäns, något som i förlängningen riskerar att ge en skev historieskrivning.

Folkrörelsearkivet har därför aktivt sökt efter kvinnor i sina samlingar och efterlyst nytt material för att ge en rättvisare bild av vår historia.

Tillsammans visar vi nu exempel på kvinnohistoria från Västerbotten.
Från 3 oktober 2018 visar vi en monterutställning om Hemsystern - Hemtjänstens företrädare.

Hemsystern
- Hemtjänstens företrädare


Utifrån en vilja att hjälpa och avlasta kvinnors tunga arbete i hemmen uppkom idén med "Hemsystern".

Hemsystern kunde träda in som en syster när kvinnor var sjuka eller av andra skäl inte kunde sköta hushållet.
Hemsysterverksamheten som huvudsakligen drevs av landets husmodersföreningar var banbrytande och blev starten på den hemtjänst vi har idag.

Hemsystern kunde även hjälpa till vid barnafödslar, sitta vid dödsbäddar och sköta barn där kvinnan i huset drabbats av tbc eller annan sjukdom.


I montern syns ett uppslag ur Sveriges husmödrars riksförbunds tidskrift med bild på Umeås första hemsyster, Märta Andersson, hennes visitkort, stadgar för verksamheten samt en redovisning av hemsysterns arbete och de hem hon besökt.
Källa: Umeå husmodersförenings arkiv, Folkrörelsearkivet i Västerbotten