Till innehållet

Kontakt bild_ny

Fråga?

Skriv din fråga här så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Så behandlar vi dina person-uppgifter

Det är kulturnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna återkomma till dig med svar på din fråga. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas fram tills att din fråga är besvarad. Informationen hanteras enbart av medarbetare på Kvinnohistoriskt museum. Kontakta oss på kvinnohistorisktmuseum@umea.se om du har frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter.

Kontakt

Museets reception: 090-16 34 98
Allmänna frågor via mejl: kvinnohistorisktmuseum@umea.se          

Personal 

Elin Hellrönn, tf. museichef
090-16 33 76, 070 277 83 39
elin.hellronn@umea.se

Sara Tannå, museikoordinator 
070-699 08 64
sara.tanna@umea.se

Maria Hedberg, kommunikatör
090-16 33 62, 070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Eli Lindén, projektledare 
073-744 42 52
eli.linden@umea.se

Tina Sandström, projektledare 
090-16 33 61, 070-296 54 44
tina.sandstrom@umea.se

Maria Wiklund, programkoordinator och museivärd 
090-16 34 98, 070-699 26 61
maria.wiklund@umea.se

Anna Lundberg, museivärd
090-16 34 98

anna.lundberg.3@umea.se

Ruth Panashe, museivärd
090-16 34 98

ruth.panashe@umea.se

Klara Lundholm, museipedagog 
070-330 12 64
klara.lundholm@umea.se

Jennie Forsberg, utvecklingsledare
090-16 33 38
jennie.forsberg@umea.se

Pierre Dackmo, utställningstekniker
090-16 33 30, 070-277 93 34
pierre.dackmo@umea.se

Natalia Frostkrans, museivärd (föräldraledig)
090-16 34 98
natalia.frostkrans@umea.se

prata med oss

Öppettider

Måndag 11-17
Tisdag 11-17

Onsdag 11-17

Torsdag 11-17

Fredag 11-17
Lördag 11-16
Söndag stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå

 Kvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun


Umeå kommuns logo