Fråga?

Skriv din fråga här så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Så behandlar vi dina person-uppgifter

Det är kulturnämnden i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna återkomma till dig med svar på din fråga. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas fram tills att din fråga är besvarad. Informationen hanteras enbart av medarbetare på Kvinnohistoriskt museum. Kontakta oss på kvinnohistorisktmuseum@umea.se om du har frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter.

Kontakt

Museets reception: 090-16 34 98
Allmänna frågor mejl: kvinnohistorisktmuseum@umea.se          

Personal 

Anna Berge, vik. projektledare
090-16 33 40, 076-147 92 34

anna.berge@umea.se

Emelie Svanström, vik. pedagogisk samordnare
070 – 366 01 19
emelie.svanstrom@umea.se

Emma Ewadotter, vik. programproducent
073-744 42 52
emma.ewadotter@umea.se

Jennie Forsberg, utvecklingsledare (sjukskriven 75%)
090-16 33 38
jennie.forsberg@umea.se

Klara Lundholm, pedagogisk samordnare (föräldraledig till ht 2024)
070-330 12 64
klara.lundholm@umea.se

Lia Frostkrans, museivärd
090-16 34 98
natalia.frostkrans@umea.se

Linda Backman, programproducent (föräldraledig under 2024)
073-744 42 52
linda.backman@umea.se

Maria Hedberg, kommunikatör
090-16 33 62, 070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Milad Beky, utställningstekniker
073-078 63 48
milad.hosseinbeky@umea.se

Nikita Gulin, vik. museivärd
090-16 34 98

nikita.gulin@umea.se

Ruth Panashe, museivärd
090-16 34 98

ruth.panashe@umea.se

Sara Edenius, museichef
070-233 96 60

sara.edenius@umea.se

Tina Sandström, projektledare
090-16 33 61, 070-296 54 44

tina.sandstrom@umea.se