Omslag "Stepanova" 2010.

About:the Blank Pages

13 JUNI 2015 - 15 NOVEMBER 2015

ABout: the blank pages

Konstböcker med blanka sidor synliggör enkönad konsthistoria

Konstnärerna EvaMarie Lindahl och Ditte Ejlerskov ifrågasätter konstencyklopedins speciella format och urvalsprocess i installationen About: The Blank Pages. Projektet handlar om  Taschen, men det kunde lika gärna ha handlat om vilket annat stort förlag som helst.

Förlaget Taschens bokserie Basic Art är enligt dem själva en av de mest säljande konstbokserierna i världen. De anser sig ha ett pedagogiskt ansvar att nå ut med sina böcker över hela världen och berätta om konstnärers verk och deras liv. De säger sig vilja fungera som en encyklopedi över viktiga konstnärer i historien och vara tillgängliga för alla. Men vad är det egentligen för bild av konstvärlden som Taschen förmedlar? Är de medvetna om vilken röst de talar med?

I About: the Blank Pages ställer konstnärerna frågan: Kan du namnge en kvinnlig konstnär som publicerats i serien Taschen Basic Art? Är ditt svar Frida Kahlo? Du har rätt, hon är en av fem kvinnor som Taschen publicerat i denna serie, som består av 100 böcker.

Konstnärerna kontrar i konstverket de redan utgivna männen i Taschen Basic Art Series med att tillföra förslag till böcker om lika många kvinnor.

Vid utställningens första vernissage skickades detta e-postmeddelande till Petra Lamers-Schütze på förlaget Taschen:

FRÅN: Ditte Ejlerskov och EvaMarie Lindahl
TILL: Petra Lamers-Schütze, Taschen
ÄMNE: About: The Blank Pages

Kära dr Petra Lamers-Schütze eller annan ansvarig medarbetare på Taschen,
I mars 2010 hade vi ett telefonsamtal om Taschens ojämlika urval av konstnärer i förlagets Basic Art serie. Ni frågade oss om vi kunde nämna några kvinnliga konstnärer som vi ansåg saknades. Vi räknade upp några stycken som ni inte erkände som möjliga kandidater till Taschens version av konsthistorien. Härmed överlämnar vi vår fullständiga förteckning över de närmare 100 kvinnliga konstnärer som vi anser vara tillräckligt kvalificerade för att ingå i Basic Art serien tillsammans med de 92 män och 5 kvinnor som redan utgivits.

Det tog oss nästan fyra år att besvara er förfrågan, eftersom vi ville försäkra oss om att de förslag vi ger er motsvarar era krav och är användbara för er. Vårt syfte är att framhäva jämlikhetens relevans i alla konsthistoriens lager. Vi är beredda att hävda att synliggörandet av "felstavningar”, oavsett var dessa sker i konsthistorien, är viktiga att uppmärksamma och förändra.

Ni hävdar att ni saknar kvinnor i konsthistorien att välja mellan. Men ni måste erkänna att Cindy Sherman, Agnes Martin, Louise Bourgeois och Artemisia Gentileschi knappast är obekanta konstnärer. Dessa finns självfallet med på vår lista.

Som en illustration av vårt arbete beslöt vi att introducera de saknade bokomslagen i en installation där alla konstnärer presenteras med ett glansigt omslag, både de utgivna och de outgivna, både män och kvinnor, somliga opublicerade och därför ännu inte skrivna. Nu väntar vi på er expertis och vilja att fylla dessa tomma sidor med innehåll.

I nära samarbete med konstnärer, forskare, konsthistoriker, kritiker och bibliotekarier är nu Taschens Basic Art serie förbättrad och vi skickar härmed en redigerad lista till er för korrigering.

I hopp om framtida samarbete och med vänliga hälsningar,
Ditte Ejlerskov & EvaMarie Lindahl

I sina respektive konstnärskap har EvaMarie Lindahl och Ditte Ejlerskov intresserat sig för encyklopedins format och funktion samt inom vilken struktur olika typer av kunskap arkiveras. Båda är utbildade vid Konsthögskolan i Malmö, Lindahl tog sin examen 2008 och Ejlerskov 2009. De bor och arbetar i Malmö.