Kollage: Ett demokratiskt problem (2015)

En ropande tystnad - ett demokratiskt problem

21 MAJ - 1 NOVEMBER 2015

En ropande tystnad

- ett demokratiskt problem

Vi vill genom utställningsserien En ropande tystnad förstå hur det är att åldras som kvinna i vårt samhälle, präglat av normer kring kön, ålder och sexualitet.

I vår utställning, En ropande tystnad – ett demokratiskt problem, lägger vi till kunskap från forskning om äldre lesbiska kvinnors erfarenhet av åldrande till våra tidigare utställningar, En ropande tystnad och En ropande tystnad transformerad.

Foto på en del av utställningsrummet där vi ser en plexiglasskiva med en kod på, genom den ser vi moduler med text på.

Plexiglasskiva med Anne Listers kod från 1800-talet.


I centrum av rummet finns nu en kod, skriven på en plexiglasskiva. Koden är uppfunnen av Anne Lister (f. 1791 d. 1840). Hon använde den i sin dagbok när hon skrev om sina sexuella relationer med kvinnor. Genom plexiglasskivan ser du fotografier, tagna av kvinnor i föreningen Golden ladies, en aktivitetsgrupp inom RFSL Stockholm.
Samhällets offentliga rum har genom historien inte varit tillgängliga för alla. Det har funnits, och finns fortfarande, olika behov av att skapa egna trygga rum. Det kan vara litterära rum, men även fysiska rum som klubbar och kvinnohus.

Det finns både osynlighet och tystnad kring åldrade kvinnor - och det är ett stort demokratiskt problem. Problemet är hur vi formar normerna, vad som ingår i dem, vem som ställs utanför och hur vi om och om igen återskapar dem. Det finns många sätt att åldras på som kvinna och det riskerar att osynliggöras när berättelserna om åldrade kvinnor blir för ensidiga.

Alla blir äldre,
och normer skapar orättvisa även i åldrandet.
Tillsammans kan vi skapa förändring,
så att alla kan råda över sina egna liv.