KÄLLÖVNINGAR

Tillsammans med Folkrörelsearkivet i Västerbotten erbjuder vi källövningar för elever i högstadiet och på gymnasiet.

Genom att arbeta med källor får eleverna möjlighet att utforska en uppgift med hjälp av primärkällor. De tränar analytisk förmåga och får, likt detektiver, upptäcka sammanhang och avslöja vad som kanske egentligen hände. Eleverna får möjlighet att utveckla sin historiemedvetenhet men blir också tränade i förmågan att förhålla sig till information i sin vardag.

I lärarhandledningen till respektive övning finns en beskrivning av de olika källorna, men också frågor att utgå ifrån när eleverna ska arbeta med materialet.

I övningarna finns ett urval av källmaterialet som finns på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Vill ni göra ett större arbete kring något område rekommederar vi ett besök på arkivet. Pedagogerna kan ta emot både elevgrupper och lärargrupper!

Husmodersföreningar

RÖSTRÄTT

Arbetsstugor