Illustration: Elisabeth Widmark

KAOS

16 JUNI 2018 - 28 APRIL 2019

K.A.O.S.

Kvinnor, Aktivism
och Organisering av Samhällen 1789-1914

Välkommen till K.A.O.S. En utställning om tiden i Europa efter franska revolutionen 1789 fram till första världskriget 1914. Vi gör nedslag i 140 år av motstånd, i kvinnors outtröttliga strävan för medborgarskap – för rätten att ses som människa.

Franska revolutionen 1789 slog upp en dörr på vid gavel. Ett annat samhälle kunde skymtas – där kvinnor kunde vara jämlika män. Där alla människor hade samma frihet, samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men dörren smällde igen. ”Mänskliga rättigheter” visade sig gälla män. Och kvinnor uppmanades att stanna i hemmet.


Bläcket hade knappt torkat på den franska Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter förrän kvinnor upptäckte sveket och fattade penna och vapen i protest.
Kvinnor höjde sina röster och frågade varför löftet från franska revolutionen inte infriades.
Och de fortsatte göra så under hela 1800-talet.

Hur vill vi ha det idag?

I en demokrati ryms olika och motsatta visioner, idéer och åsikter, där vi utgår från att människor vill bli behandlade med respekt och har utrymme att skapa sina egna liv.
Hur hade samhället sett ut idag om både män och kvinnor hade deltagit i byggandet?
I en demokrati går det att tycka olika, men går det att vara åsiktsmotståndare utan hat, hot och våld?


Med utställningen K.A.O.S. vill vi tillsammans med dig fundera över vad som står på spel, i nuet och i framtiden, om inte alla får möjligheter att vara med i det politiska samtalet på lika villkor.