Lipreadposter från http://www.lipread.com.au/

21 feb: Uppror och motstånd genom språk

Samtalsinstitutet är ett initiativ av författaren Pernilla Glaser för att lyfta det reflekterande samtalets betydelse för samhällsutveckling och demokrati. Hösten 2018 var det premiär på Kvinnohistoriskt museum och under våren följer två samtal om viktiga frågor i vår tid.

I vårens första samtalar Pernilla Glaser med dramatikern Christina Ouzounidis och skribenten Sara Abdollahi om hur vi kan utöva motstånd genom språk. Orden är ibland det farligaste vi har och för att utöva motstånd behöver vi ord som är meningsfulla. Det som har tystats behöver kanske ett nytt språk och nya ord? Kan språk förändra världen?


Tid: 18.00 - 19.30 torsdag 21 februari 2019

Plats: Kvinnohistoriskt museum

I samarbete med Samtalsinstitutet, en del av Rise Interactive The Pink, Research Institutes of Sweden.

Fri entré


Sara Abdollahi är skribent, litteraturkritiker och har varit chefredaktör för författarförbundets tidning. Sara gör också podden Hysteria om och med samtida skapande kvinnor och skriver på sitt eget skönlitterära projekt.

Christina Ouzounidis är en av Sveriges mest uppmärksammade dramatiker. Hennes pjäser förhåller sig ofta till den grekiska dramatikens mytvärld. Språket som möjlighet och avgrund är starkt närvarande i hennes teman. 2016 disputerade hon inom konstnärlig forskning med avhandlingen Tvivel/replikernas poetik vid Lunds universitet.