5 okt: Genusjubel: Doktorand-föreläsningar

Under 2017 och 2018 firas genusforskningens långa tradition vid Umeå Universitet under namnet Genusjubel! På Kvinnohistoriskt museum ges som en del av festligheterna en föreläsningskväll där doktorander från Genusforskarskolan presenterar sin forskning. Presentationerna kommer att vara 20 minuter och det finns tid för frågor såklart!

På scenen möter vi: Linda Arnell (Institutionen för socialt arbete), Johanna Jers (Juridiskt forum), Emelie Kristoffersson och Ida Linander (Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin).


Det är inte varje dag som vi får ta del av rykande färsk forskning, så passa på!


Tid: 18.00 – 19.30 torsdag 5 oktober 2017
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Fri entre
Kvinnohistoriskt museum i samarbete med UCGS


Linda Arnell: Våldets känsloregler – Om tjejers ilska, utagerande och våld

Linda forskar om tjejers användning av utagerande handlingar och våld. Studien bygger på intervjuer med professionella och med tjejer som har erfarenheter av att använda utagerande handlingar och våld. I kvällens presentation kommer Linda tala om hur känslor ges betydelse i tjejernas berättelser om våld – för vad är egentligen okej att känna och för vem?


Johanna Jers: Hur kan rätten vara ett instrument för att nå jämställdhet?

Färre kvinnor än män innehar höga positioner i samhället idag. Kan detta förändras med hjälp av rättsliga instrument? Johanna Jers forskar om bolagsstyrelser, och utifrån sina studier kommer hon att presentera några aktiva rättsliga åtgärder som finns att tillgå för att öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser och på andra höga positioner i samhället.


Emelie Kristoffersson: "Man har en stor fördel som man" - Läkarstudenter berättar om sina erfarenheter av klinisk praktik

Emelie forskar om studieklimatet på läkarprogrammet och i sin forskning har hon intervjuat läkarstudenter om deras erfarenheter under den kliniska praktiken. Under kvällen kommer hon att lyfta fram några av de erfarenheter av handledning, bemötande och hierarkier som studenterna beskriver och diskutera hur normer kring kön och bilden av den ideala läkaren avspeglar sig i studenternas berättelser.


Ida Linander: ”Det var som att jag skulle passa in i en kategori” – erfarenheter av att möta den transspecifika vården.

Idas avhandling handlar om transpersoners erfarenheter av vård och hälsa och under sitt arbete har Ida intervjuat 14 personer från hela landet. Under kvällens samtal kommer fokus ligga på erfarenheter av att möta den transspecifika vården och den utredning som föregår tillgång till könsbekräftande vård. Samtalet berör bland annat hur normer kring könsidentitet och könsuttryck påverkar vägen fram till vårdinsatser och ett par förslag på förändringar.


Mer information om Genusforskarskolan:

http://www.ucgs.umu.se/utbildning-pa-forskarniva/genusforskarskolan/ Länk till annan webbplats.


Mer information om vad som händer under Genusjubel:

http://www.ucgs.umu.se/genusjubel/ Länk till annan webbplats.


Varmt välkomna!