bild_ny

Foto: Sara MacKay

introduktion till Korsettkriget

Henrik Bagerius är docent i historia vid Örebro universitet och har skrivit boken Korsettkriget, som utställningen Korsettkriget baseras på. Här i videon kan du lyssna till Henric berätta om varför Korsetten var ett viktigt plagg i den politiska debatten vid sekelskiftet 1900 och hur forskning kan bli en museiuställning.

Kampen om kvinnlighetens former och gränser är inget som tagit slut, utan i utställningen öppnar vi upp för besökaren att själv fundera kring kampen runt kvinnokroppen och vad den kan betyda för människor idag och vilka kroppsideal som finns nu. Henric avslutar videon med orden:

Här ska historikern, museet och besökarna kunna mötas för att kunna utbyta tankar om formade kvinnokroppar i dåtid, nutid och framtid. I det mötet har alla något att bidra med och också något att lära.

Introduktionen är 13 minuter, välkommen att ta del av den!