bild_ny

Sara Forsström "Fallet" 2022 installationsbild (beskuren).

4 nov

INFO

Lördag 4 november kl. 13.00-14.00

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entré

Programmet är en del av c/o VÄVEN: skogen

I samarbete med Samiska veckan/Ubmejen Biejvieh

jag stÅr hÄr och jag flyttar mig inte - Perspektiv pÅ jÄmstÄlldhet i skogen

I det här samtalet sätter vi fokus på kvinnors plats i och tankar om skogen genom kvinnohistoriska, samiska och konstnärliga perspektiv.

Kvinnor har alltid jobbat i skogen, men traditionellt har skog och skogsarbete inte tillhört den kvinnliga sfären.

Maria Grånemo, jägmästare som skrivit om kvinnors historiska arbete i skogen, samtalar med Mariann Lörstrand Blind, Sámenissona boazudoalus - kvinna inom renskötseln och Sara Forsström, konstnär med skogen som arbetsplats och inspiration.

Några av Sara Forsströms verk ställs ut och blir en scenografi till samtalet. Sara finns på plats för att prata om verken under dagen.

"The majority of my practice lies in field work. Driven by a pull to expose myself to the realness and rawness of the land, I plan and conduct smaller expeditions in which I explore and push my limits. On trails and in tents I collect, observe, document and then I paint, draw, instal and write. Filtering what I find through my sieve of perception."

Sara Forsström