Kvinnohistoriskt på g14 

26-28 november 2014

Makt, kunskap och kritik är tre ledord för Sveriges största genusforskarkonferens som i år sker i Umeå. Genusforskare, praktiker och aktivister kommer mellan den 26-28 november utbyta erfarenheter, skapa nya konstellationer och adressera maktfrågor.

Kvinnohistoriskt museums utvecklingsledare Jennie Forsberg kommer att delta på g14 och fredag den 28 november kl. 08:30-10:00 gör hon ett anförande med titeln "Det aktivistiska museet - en verksamhetsformerande utopi". Jennie Forsberg deltar i sessionen "Praktik och forskning om jämställdhet" tillsammans med Lukas Romson, Christina Ahlzén, Beatriz Axelsson, Maria Hedblom och Jennie Olofsson. Lokal: Tonsalen, Folkets hus.

g14 är framförallt en genusforskarkonferens men även ett samverkansarrangemang mellan akademi och praktiker, mellan universitetet, kommun och länsstyrelse. Eftersom genusforskning, aktivism, kulturarbete, och praktiskt jämställdhetsarbete bedrivs i skilda miljöer har gemensamma mötesplatser av den här typen efterfrågats. Konferensen syftar till att utbyta kunskaper mellan fälten för att stärka både praktik och forskning. Därför är målet med konferensen att sätta mötet, samtalet och dialogen i centrum. 

Arrangörer: Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Genusforskarförbund. Konferensen genomförs i samarbete med Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.