21 nov: Konferens Genusarv

Nätverket Genusarv arrangerar workshop på Kvinnohistoriskt museum med fokus på mötet mellan kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning i tider av ökad migration och nationalism.

Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen är arrangör, och har tidigare skapat liknande workshops i landets södra delar. Förmiddagens talare pratar om möjligheter och hinder i samverkan.

Azmara Nigusse och Pia Laskar som båda är verksamma inom nätverket kommer sammanfatta resultaten av nätverkets workshops från starten i januari 2017 till nu tillsammans med Kajsa Widegren, genusforskare och forskningsråd vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Helen Larsson-Pousette från Stockholms Kvinnohistoriska delger sina erfarenheter av samverkan utifrån sina erfarenheter som curator i den nya verksamheten, liksom i tidigare projekt som till exempel History Unfolds på Historiska museet i Stockholm.

Bodil Formark, samordnare och forskare vid Umeå Centrum för Genusforskning vid Umeå universitet och Jennie Forsberg, utvecklingsledare vid Kvinnohistoriskt museum berättar om den samverkan som de båda verksamheterna etablerat under de senaste åren.

Eftermiddagen följs av diskussionsgrupper som fokuserar på tre teman som kan ringas in med frågorna: Var befinner vi oss idag? Vad har uppnåtts och vad återstår? Var finns hindren och möjligheterna?


Vi på Kvinnohistoriskt museum är väldigt glada att få välkomna kulturarvsprofessionella och forskare till en gemensam dag i Väven.


Workshopen sker i Multisalen den 21 november 2018.
Deltagande endast för anmälda.


Information om Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen hittar du på deras hemsida: http://www.genusarv.se/
Länk till annan webbplats.