Eva, Rabnaträsket, 2016. Ur serien Predators (2018). Foto: Elin Berge/MOMENT.

17 Aug: Kvinnor längs Vindelälven

Den 19 juni 2019 kom det glädjande beskedet att Vindelälvsdalen från fjäll till kust blivit utnämnt till ett biosfärområde. Ett biosfärområde är en prestigefull utmärkelse av UNESCO där området i fråga lyfts fram som ett modellområde för hållbar utveckling.

Biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka omfattar Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden samt hela sex kommuner. Det gör Vindelälven-Juhtatdahka till det fjärde största och nordligaste biosfärområdet i världen!

Lördag den 17 augusti ordnas en folkfest på Väven för att uppmärksamma och fira biosfärutmärkelsen. Under dagen tar seminariet Kvinnor längs Vindelälven plats på Kvinnohistoriskt museum. Seminariet lyfter fram hur kvinnor historiskt arbetat kring älven och dess omland, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns i dessa områden idag.

Programmet för hela dagen på Väven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till www.greenumea.se)

Program Kvinnor längs vindelälven 

11:15 Introduktion
Maria Johansson
har forskat mycket kring genus i mansdominerade kontexter, framför allt inom det svenska skogsbruket. Maria startar seminariet genom en introducerande överblick om kvinnors roll i svenska skogsbruket, historiskt till idag.

Föreläsare: Maria Johansson, doktorand vid Luleå Tekniska Universitet


11:30 Skog på lika villkor?
Skogssektorn sysselsätter många i Sverige, majoriteten män. När det pratas om skogssektorn och skogsbruk är det oftast virkesbruket och timret vi pratar om. Men skogen omfattar så mycket mer. Skogen har många värden. Får alla värdena plats i skogen och kan de samsas? Ann Dolling berättar om sina erfarenheter av jämställdhet, inkludering och skogens sociala värden.

Föreläsare: Ann Dolling, universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå. Även vicedekan för lika villkor vid skogsfakulteten.


12:00 Skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan
Berättelserna om huggare, körare och flottare samt deras arbete i timmerskogen är många. Men hur tedde sig livet egentligen för kockan, ensam kvinna i den manligaste av världar? Det var tufft att som 17-åring sköta en skogsarbetarförläggning för 10–15 män med minsta möjliga medel i en avlägset belägen koja. Amanda Löfdahl, har skrivit sitt examensarbete om kockans liv i kojan.

Föreläsare: Amanda Löfdahl, examinerad jägmästare.

12:30 Från skidspets till bönpall
Sophia Rehnfjell skildrar rensköterskors liv förr och nu längs Vindelälven, och ställer sig frågande om tidens tand har ut- eller invecklat den årliga rajden från fjäll till kust.

Föreläsare: Sophia Rehnfjell, renskötare från Rans Sameby

13:00 Predators: fotografier av kvinnliga jägare i Sorsele
Det västerländska sättet att tänka kring män och kvinnor och deras relation till natur och våld har historiskt karaktäriserats av motsatser. De "aggressiva" männen har beskrivits som civiliserade erövrare av djur och natur. De "fredliga" kvinnorna har antagits höra ihop med naturen och dess vilda kaos. Vittnesmål från kvinnliga jägare ifrågasätter denna tolkning. I Sorsele finns högst andel kvinnliga jägare i hela landet. Fotograf Elin Berge åkte dit för att följa ett antal jaktlag och valde aktivt att endast fotografera kvinnorna. På så sätt skapade hon ett visuellt kvinnligt universum, för att undersöka hur det skulle se ut om rollerna var ombytta.

Föreläsare: Elin Berge, dokumentärfotograf

13:30 – 14:15 Panelsamtal

Dagen avrundas genom ett avslutande panelsamtal mellan Maria Johansson, Ann Dolling och Elin Berge. Moderator är Malin Rönnblom.

Seminariet pågår mellan 11.15 – 14.15 och det är möjligt att komma och gå mellan varje föreläsning. Vi bjuder även på snacks och bubbel.

Varmt välkomna!