12 sep: Genus i centrum

Kvinnohistoriskt museum och Umeå Centrum för Genusstudier fortsätter succén med att presentera rykande färsk forskning från Genusforskarskolans doktorander.

I år får vi tillsammans fördjupa oss i och få mer kunskap om:

Kritiska perspektiv på sex och samlevnad i biologiböcker för högstadiet

Hannele Junkala, Naturvetenskapens och Matematikens Didaktik

Hannele har analyserat text och bilder i några biologiböcker för högstadiet utifrån genus-, homo-, bi-, trans-, queer- samt crip-teoretiska perspektiv. Crip-teori utmanar föreställningar och normer kring funktionalitet. Vad finns med respektive saknas i form av kroppar och sexualiteter i avsnitten om sex och samlevnad? Vad kan det bero på? Vad finns det för möjligheter att utvidga innehållet?


”Man har en stor fördel som man” – Läkarstudenter berättar om sina erfarenheter av klinisk praktik

Emelie Kristoffersson, Folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin

Emelie arbetar som AT-läkare och doktorand. I sin forskning undersöker hon studieklimatet på läkarprogrammet där hon intervjuat läkarstudenter om deras erfarenheter under den kliniska praktiken. Under kvällen kommer hon att lyfta fram några av de erfarenheter av handledning, bemötande och hierarkier som studenterna beskriver, och diskutera hur normer kring kön och bilden av den ideala läkaren avspeglar sig i studenternas berättelser.


Ett kollektivt andningshål – hur ungdomar tillsammans skapar svar på psykisk ohälsa

Anne Gotfredsen, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anne är doktorand i folkhälsovetenskap vid institutionen för Epidemiologi och Global hälsa samt Genusforskarskolan, vid Umeå universitet. Hennes avhandling handlar om hur unga tillsammans kan påverka viktiga faktorer för den psykiska hälsan inom ramen för fritid – och föreningsliv. Under kvällen kommer Anne lyfta erfarenheter från hennes observationer och intervjuer med föreningsaktiva ungdomar i Västerbottens inland, med särskilt fokus på kön, stress och prestationskrav.


Tid: Torsdag 12 september 2019 18.00-19.30
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Fri entré
I samarbete med Umeå Centrum för Genusstudier