Från föreställningen I´m Her(e)

26 mar: Det nya flickrummet

I anslutning till att PotatoPotato Scenkonst gästspelar i Umeå med föreställningen I'm her(e) arrangerar Kvinnohistoriskt museum, i samarbete med FlickForsk!, ett samtal på temat Det nya flickrummet med Linda Forsell (konstnärlig ledare och regissör för PotatoPotato), Sara Meidell (journalist och kulturredaktör på VK) och Julia Rönnbäck (lektor vid Institutionen för Barn, Unga och Samhälle, Malmö Högskola). Samtalet  innehåller en konstnärlig gestaltning av Maria Grudemo El Hayek från föreställningen I’m her(e) och avslutas med en reflektion av Anna Croon Fors (lektor och föreståndare UCGS).

Ara har skolkat väldigt länge nu. Hon har nämligen fått ett eget rum av Virginia Woolf. 1 miljard followers på Youtube, Musica.ly och Instagram ser vad hon gör därinne. Hon kan resa varsomhelst i världen men det behöver hon inte. Hon kan säga vad som helst men det gör hon inte. Istället tävlar hon om vem som kan äta surast godisar och bevisar att hon är bäst i världen på lip-synk. I hennes rum kan hon göra vad som helst, för hennes rum har fler än fyra väggar.

Flickrummet har inom både litteraturen och forskningen varit ett återkommande tema när det gäller förståelsen av flickan och flickors kulturer. Flickrummet framställs ofta antingen som ett normativt fängelse eller en utopisk frizon. Om flickrummet historiskt var en plats där flickor slapp bli betraktade och bedömda så framstår dagens virtuella flickrum på exempelvis Youtube som en plats för att exponera sig själv och bedömas utifrån antal likes.

Hur kan tjejers aktiviteter på sociala medier förstås utifrån ett flick- och kvinnohistoriskt perspektiv? Varför avfärdar omvärlden så lätt frosseriet i tjejighet som meningslöst? Vad är det som ges möjlighet att ske i de digitala tjejvärldarna? Vilka slags flöden, gemenskaper och sammanhang skapar de digitala plattformarna?

Kvinnohistoriskt museum gläntar på dörren till en värld som det kanske inte är meningen att vuxna skall förstå!
Varmt välkomna!


Tid: 14.00 - 15.30 Söndag 26 mars 2017
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Föreställningen I’m her(e) spelas i Studion på Folkets hus den 27 mars. Mer info om och biljetter finns här: http://www.umeateaterforening.se/evenemang/im-here/ Länk till annan webbplats.


PotatoPotato scenkonst har sin bas i Malmö och har under sin snart nio år långa verksamhet undersökt samtida politiska fenomen med hjälp av populärkulturella element. Det unika med PotatoPotato är viljan att visa på alternativ och bjuda på utopiska världar. I oktober 2014 öppnade PotatoPotato ett eget teaterhus i Malmö. Den 650 kvm stora teatern verkar nu som konstnärlig verksamhet och samlingsplats för scenkonstnärer från hela landet.

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies är ett tvärvetenskapligt nätverk som har sin organisatoriska hemvist vid Umeå Centrum för Genusstudier, Umeå Universitet. Syftet med nätverket är att driva utvecklingen inom den nordiska flickforskningen genom att skapa mötesplatser och samarbetsmöjligheter för forskare som utifrån olika perspektiv undersöker ung femininitet.