Skolkickoff 8 juni 2018

Vill du få hjälp att förstärka din undervisning med kvinnohistoriska perspektiv och frågor kring makt och kön? Fredag 8 juni får lärare i Umeå möjlighet att få en första titt på vad som erbjuds och höra medverkande berätta om materialet.

Lina Lindström, lärare på Midgårdsskolan och Klara Lundholm, pedagog på Kvinnohistoriskt Museum, har arbetat fram ett skolmaterial som riktar sig mot grundskolans senare år och gymnasiet inom det samhällsvetenskapliga området. Materialet har tagits fram i samverkan med ett antal skolor i Umeå och folkrörelsearkivet i Umeå.

Lärare kommer från och med hösten kunna ta med sina klasser för skolanpassade visningar på museet eller använda källövningar på webben.

 

Fredag 8 juni presenteras de nya webbresurserna för skolor och arkivarierna Karin Holmgren och Susanne Odell från Folkrörelsearkivet berättar historierna om materialet bakom källövningarna.

Ett kort inspirationsföredrag hålls även av historikern Anna-Sara Hammar, forskaren som bland annat skrev in kvinnorna i Vasamuseets historieskrivning och som deltagit i arbetet med muséets kommande utställning, K.A.O.S - Kvinnor, Aktivism och Organisering av Samhällen 1789-1914, som öppnar 16 juni.

 

Målgrupp: SO-lärare för grundskolans senare år samt gymnasielärare i samhällsvetenskapliga ämnen, men alla intresserade lärare är välkomna.
Datum och tid: Fredag 8 juni, kl.16.00-18.00.

16:00 Mingel, snack och snacks

16:05 Muséet hälsar välkommen

16:15 Anna-Sara Hammar pratar om kvinnor i historieskrivningen

16:35 Karin Holmgren och Susanne Odell från Folkrörelsearkivet i
Västerbotten presenterar arkivmaterialet bakom muséets källövningar

16:45 Snack och snacks

16:50 Museipedagog Klara Lundholm presenterar upplägget för skola

17:10 Mingel, kolla hemsidan, ställa frågor, tid för feedback

Plats: Kvinnohistoriskt museum, Väven (våning 4).
OSA: Till klara.lundholm@umea.se. Det går även att droppa in oanmäld.

Vi bjuder på lätt tilltugg och dryck.