4 apr: Feminism i maktens rum

Vad har jämställdhetspolitiken gett och vad har det betytt för de lokalpolitiska jämställdhetsfrågorna? Vilket handlingsutrymme finns för feministiska strategier i lokalpolitiken?

Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap och universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier samtalar med tidigare politiker och beredande tjänsteperson från kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott i Umeå: Eva Arvidsson, Christina Bernhardsson, Björn Kjellsson, Eric Bergner och Margareta Berggren.


Tid: 18.00 - 19.10 torsdag 4 april 2019

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Arrangemanget är en del av Umeå kommuns uppmärksammande av 30 års jämställdhetsarbete 1989-2019.

Fri entré


Eva Arvidsson (V), ordförande i jämställdhetsutskottet 1998-2002 och ledamot 2002-2006. Nuvarande ledamot i kommunrevisionen.

Christina Bernhardsson (S), ordförande i jämställdhetsutskottet 2004-2010 och ledamot 2002-2004. Nuvarande ledamot i tekniska nämnden.

Björn Kjellsson (L), vice ordförande i jämställdhetsutskottet 2006-2010 och ledamot 2018. Nuvarande bland annat ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande för individ- och familjenämnden.

Eric Bergner (C), vice ordförande i jämställdhetsutskottet 2010-2014. Nuvarande ledamot i kommunfullmäktige.

Margareta Berggren är ordförande för Umeå centrum för genusstudier, tidigare projektledare för Umeå kommuns pilotprojekt i jämställdhet 1989-1994 och kommunens första jämställdhetshandläggare.