bild_ny

Illustration: Káren-Ann Hurri

8 mar

INFO

Fredag 8 mars
15.00-17.00

15.00
Poesiläsning Stina Inga

15.15
Presentation av rapporten
Jennie Brandén, projektledare och huvudförfattare, Lávvuo

16.10
Samtal om rapporten

16.55
Poesiläsning Stina Inga

Plats

Kvinnohistoriskt museum
Fri entré

lansering av rapporten "VÅld mot samiska kvinnor"

8 mars presenterar forskargruppen Lávvuo (Umeå Universitet) rapporten Våld mot samiska kvinnor, som tagits fram på uppdrag av Sametinget.

Kunskapen om samiska kvinnors våldsutsatthet har fram till idag varit begränsad. Den nya forskningen visar att det kan finnas särskilda utmaningar att adressera frågan om våldet samt de hinder som finns för samhällets stödstrukturer att nå och stötta de våldsutsatta. Under presentationen berättar forskarna om sina resultat och framför fem åtgärdsförslag som riktas till Sveriges regering.

Efter presentationen får vi lyssna till ett samtal som leds av Kristina Sehlin MacNeil, forskare och biträdande föreståndare vid Várdduo (Centrum för samisk forskning, Umeå universitet).

I samtalet:
Marie Persson Njajta, Sametingspolitiker och deltagare i referensgrupp för projektet
Jonas Karlberg (V), Regionråd i Västerbotten med ansvar för jämställdhet och jämlikhet
Káren-Ann Hurri, representant från Niejda och deltagare i referensgrupp för projektet
Ida Persson Labba, journalist, medverkade i dokumentären Tystnaden i Sápmi
Jennie Brandén, Umeå Universitet

Programmet inleds och avslutas med att författaren och poeten Stina Inga framför några av sina dikter.

Programmet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sametinget, Kvinnohistoriskt museum, och Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun.