bild_ny

Textil av Selma Giöbel

11 nov

INFO

Lördag 11 november kl. 14.00-15.00

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entré

Programmet är en del av ARKIVENS DAG på Väven som arrangeras av Umeå arkivnätverk.

GÖmda och glÖmda i arkiven

Textilhistoriens kvinnliga entreprenörer: fallet Selma Giöbel

Formgivaren Selma Giöbel (1843–1925) var en av sin tids stora inom de textila näringar och som arbetade med hantverksmässig produktion, omkring 1900. Ändå är hennes namn inte så känt idag och det finns inte så mycket skrivet om henne. Till stor del beror det på att varken hon själv eller någon anhörig upprättade ett arkiv över hennes arbete.

Att reda ut trådarna i Selma Giöbels liv och att föresöka återskapa en historia om en ryktbar textil verksamhet har inneburit en resa kors och tvärs mellan svenska arkiv. Många gånger var det slumpen som avgjort vad som sparats – men också vad som hittats i arkiven då brev, mönster och andra arkivalier gömmer sig bakom andra personers eller företags namn.

Föreläsningen innehåller inte bara berättelsen om Selma Giöbels liv och verksamhet utan visar också hur arbetet att leta i arkiven gått till. Den berör vikten av att digitalisera material för att göra det enklare åtkomligt och betonar det analoga arbetet: att läsa, jämföra och sätta samman spridda dokument till en helhetsbild.

Föreläser gör Elin Manker, biträdande universitetslektor i konst- och bildvetenskap.