#metoo – visning och lÄrarhandledning

Utställningen #metoo är producerad av Kvinnohistoriskt museum i samarbete med många aktörer. Den är formgiven i samarbete med konstnären Linnéa Dimitriou. Du kan nu boka en visning av #metoo och använder dig innan, under och efter av vår lärarhandledning och elevmaterial.

 

Utställningen berättar om händelser och aktörer som satte igång #metoorörelsen 2017. Fokus är på rörelsen i Sverige. Metoo-rörelsen har gjort avtryck i lagstiftning såväl som i språk, värderingar och praktik och i utställningen finns röster från forskare och psykologer hur #metoorörelsen faktiskt har gjort skillnad.

Länk till bokning: Besök & lektioner - Kvinnohistoriskt museum Länk till annan webbplats.

Länk till lärarhandledning och elevmaterial: #metoo - Kvinnohistoriskt museum Länk till annan webbplats.