17 maj: Du har rätt att vara du

17 maj är den internationella dagen mot homofobi och transfobi.
2016 uppmärksammas det på Umeå stadsbibliotek och Kvinnohistoriskt museum med ett besök av RFSL:s två asyljurister, presentation av RFSL Umeå -Newcomers, pyssel för alla åldrar och en presentation av filmen om Vahák.

14:00-16:00 Du har rätt att vara du 
Pyssel för alla åldrar.
Lokal: Väven - Skapa, plan 4

16:30 Ögonblickteatern och Bautafilm - Work in progress
Filmen om Scenkonstverket Vahák - våld, (som tar sin utgångspunkt i att det koloniala och homofoba våldet gör gemensam sak). 
Lokal: Kvinnohistoriskt museum.

17:45 Newcomers - RFSL i Umeå informerar om sin verksamhet
RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Lokal: Väven, Upplev, plan 4.

18:00- ca 19:00 Hbtq och asyl 
RFSL:s två asyljurister Aino Gröndahl och Patrick Bazanye berättar om situationen för hbtq-personer som söker asyl i Sverige och hur det ser ut i länderna som de flyr i från. De tar upp hur asylprövningar går till på Migrationsverket, Dublinförordningens effekter, Homo och transfobi på asylboenden och vad människor som möter hbtq-asylsökande bör tänka på i sitt stöd. Föreläsningen hålls på svenska och engelska.
Lokal: Väven, Upplev, plan 4.

Arrangörer: Umeå stadsbibliotek - Regnbågsbiblioteket, Kvinnohistoriskt museum, Konsten Umeå kommun, RFSL - Newcomers, Ögonblicksteatern och Bautafilm.