11 okt: Genus i centrum

Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för Genusstudier fortsätter succén med att presentera rykande färsk forskning från Genusforskarskolans doktorander.

Kvinnor i välfärden är en röd tråd som går genom årets doktorandföreläsningar där tre doktorander ger glimtar ur sin pågående forskning under 20 minuter var. Desirée Enlund kommer att prata om en glesbygd som organiserar sig, med exempel om vägen fram till en BB-ockupation. Agneta Westergren bidrar till en diskussion om valfrihet i förlossningsvården under titeln Bebisfabriken. Kvällen avslutas med att Christine Bylund kommer att prata om relationen mellan välfärd och vardagsliv för den som har en normbrytande funktionalitet.

Tid: 18.00-19.30 torsdag 11 oktober 2018
Plats: Kvinnohistoriskt museum
I samarbete med Umeå centrum för genusstudier

Varmt välkomna!


Glesbygden organiserar sig: En platshistoria om vägen till BB-ockupationen i Sollefteå

I januari 2017 ockuperades Sollefteå sjukhus av medborgarna i protest mot nedskärningar i kvinno- och akutsjukvården. Vad föregick ockupationen och hur byggdes den folkrörelse där närmare 3000 personer har ockuperat sjukhuset och satt vård på den nationella agendan? Hur tar folk saken i egna händer och själva organiserar sjukvård för att kunna bo kvar? Dessa frågor ställer sig Desirée Enlund i sin avhandling om protester mot nedskärningar i sjukvården i Norrlands glesbygd. Under kvällen kommer Desirée berätta om hur platshistoria användes för att mobilisera motstånd under perioden från att nedskärningarna offentliggjordes fram till ockupationen av Sollefteå sjukhus.

Desirée Enlund är doktorand vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia samt Genusforskarskolan, Umeå universitet.


Bebisfabriken – en studie om medikaliseringen av förlossningsvården

I sitt forskningsprojekt undersöker Agneta Westergren vad som ligger bakom att ingrepp som igångsättning, ryggbedövning och kejsarsnitt ökar och vilka konsekvenser det har för de födande kvinnorna, deras partners, barnmorskor och obstetriker. Hon hoppas att med sin forskning bland annat kunna bidra till en diskussion om valfrihet i förlossningsvården, som till exempel rätten att välja vårdform.

Agneta Westergren är barnmorska och doktorand i Sexuell och reproduktiv hälsa vid Institutionen för Omvårdnad samt Genusforskarskolan, Umeå universitet.


(O)beroendets politik – möjliga och omöjliga relationsformer för personer med normbrytande funktionalitet i den föränderliga svenska välfärdsstaten.

Christine Bylunds avhandlingsprojekt är en del av projektet DISLIFE: Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu. Bylunds forskning handlar om relationen mellan välfärdsstatens stöd och service-insatser och vardagslivet för den som har normbrytande funktionalitet. Hon undersöker med hjälp av intervjuer och auto-etnografiskt skrivande hur förändringar i rätten till stöd och service-insatser påverkat möjligheterna att föreställa sig och agera på olika relationsformer och begär. Hon undersöker också om kulturella föreställningar om funktionalitet har påverkat välfärdsstatens uppbyggnad och utveckling. 

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Institutionen för kultur och medievetenskaper samt Genusforskarskolan, Umeå universitet.