Illustration: Frida Hammar

24 OKT: Utopier för framtiden - jämställdhet 2049

Var är jämställdheten i Umeå om 30 år? Vilka feministiska utopier kan vi formulera?

Det här är det sista samtalet i serien där Umeå kommun uppmärksammar 30 års jämställdhetsarbete 1989–2019. Vi blickar framåt och pratar om utopier för framtiden.


Samtalsledare är Linda Arnell, genusvetare och lektor vid institutionen för social arbete, Umeå universitet.


Paneldeltagare:
Sara Meidell, kulturredaktör, Västerbottens-Kuriren
Robert Bhatt, etnolog och ledare för pappagrupper, MÄN
Maria Carbin, universitetslektor, Umeå centrum för genusstudier


Tid: 18-19.10 torsdag 24 oktober 2019

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entré

Umeå kommun i ett samarbete med Kvinnohistoriskt museum