Foto: Hanna K. Neikter

22 Aug: Demokratisk ideologi och feminism

Den radikala idén att kvinnor är människor: demokratisk ideologi och feminism, en föreläsning med Henrik Arnstad.

9 september är det val, grundstenen i vår demokrati. Men vad är demokratins historia, dilemman och utmaningar?

Demokratins historia sträcker sig över tusentals år men har samtidigt - nästan alltid - exkluderat kvinnor. Feministiska historiker kallar detta för en av mänsklighetens stora gåtor: Varför - och hur - har icke-män förtryckts så länge och på så många olika sätt i flertalet av alla samhällen som existerat?


Författaren Henrik Arnstad har arbetat med demokratiforskning i sex år och berättar om feminismen som en av demokratins viktigaste hörnstenar. Och om hur kvinnohatet återigen reser sig, när demokratin återigen nedmonteras. I Sverige och i världen.


Tid: 18.00-19.30 onsdag 22 augusti 2018

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Föreläsningen arrangeras av Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus studieförbund och Kvinnohistoriskt museum.