9 april: Regnbågens sång

Torsdagen 9 april 2015 kl. 18 visar vi filmen Regnbågens sång (58 min) med efterföljande samtal med Christina Kieri från FPES och RFSL Umeå.


Regnbågens sång är en film av Nasrin Pakkho där fem HBTQ-seniorer berättar om upplevelser och händelser som påverkat deras liv. Det blir på så vis en bild av hbtq-rörelsens framväxt och nödvändighet. Filmen hade premiär i samband med Göteborgs International Film Festival 2014.


Fri entré. Begränsat med platser, kom i tid!