15 okt: Normkreativa metoder för barn (och vuxenvärlden)

Vad är det som gör en barnbok normbrytande? På vilket sätt hänger normer i barnkulturen ihop med diskriminerande praktiker? Och går det att vara både kritisk och kreativ, bekräftande och ifrågasättande? 

Torsdag 15 oktober får vi besök av Eva Gustafsson från projektet Brytiga Böcker. Brytiga Böcker utvecklar normkreativa arbetssätt för och tillsammans med bibliotek, i syfte att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 till 12 år. Föreläsningen tar avstamp i projektets metoder för barn, för att försöka besvara frågan om hur normkritik kan fungera i praktiken. 
Brytiga Böcker drivs av Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus Studieförbund och finansieras av Allmänna arvsfonden.


Fikasugen? Under kvällen bjuder vi på fika. Veganska och glutenfria alternativ finns!


Tid: 18.00 - 19.00, torsdag 15 oktober 2015

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Arrangör: Kvinnohistoriskt museum och Länsstyrelsen i Västerbotten
Fri entré