Botanist Winifred Brenchley working in her laboratory at Rothamsted Experimental Station ©Rothamsted Research Ltd

29 okt: Biologins vetenskap – kvinnor i historien, normer och utmaningar

Hur har föreställningar om manligt och kvinnligt påverkat forskning i biologi?

Biologisk forskning har ofta använts politiskt för att rättfärdiga diskriminering bl.a. utifrån kön, sexualitet och etnicitet. För hundra år sedan visade t.ex. biologisk forskning att kvinnors äggstockar skrumpnade om de använde hjärnan för mycket, vilket blev en anledning till att utestänga kvinnor från universiteten.


Biologiska teorier om skillnader mellan könen har innefattat stereotypa föreställningar kopplade till beteende och strategier. Samhällets ideologier och normer har också påverkat hur biologer har sett på och undersökt könsskillnader, men forskare har också utmanat teoretiserade föreställningar om t.ex. svårflirtade honor och självuppoffrande mödrar.
Välkommen till Kvinnohistoriskt museum och en föreläsning med Malin Ah-King - evolutionsbiolog och genusvetare!


Tid: 18.00-19.00, torsdag 29 oktober 2015
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Arrangör: Kvinnohistoriskt museum i samarbete med ”Run for your life - Umeå”.
Fri entré


Malins Ah Kings bok ”Genusperspektiv på biologi” kan hämtas här:

https://www.uk-ambetet.se/download/18.3f830234146aebb9489298/1404197126635/ISBN+978-91-85027-77-4+Genusperspektiv+p%C3%A5+biologi.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till extern webb)Föreläsningen är knuten till vår utställning Rötter - en trasslig historia.