14 jan: Inspiration! med Rättvise-förmedlingen

- SÅ SPEGLAR VI SVERIGE SOM DET SER UT

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Därtill brukar det sägas att vi också är världens mest toleranta folk. Ändå har vi svårt att lyckas få till rätt sammansättning av personer på våra arbetsplatser, i organisationer eller paneler. Ibland för att vi inte vet hur vi ska göra, andra gånger för att vi är rädda för att göra fel.


I den här föreläsningen berättar Soraya Hashim om varför ett aktivt arbete för att spegla samhället så som det ser ut spelar roll. Soraya förklarar vilka konsekvenserna kan bli för den aktör som inte är medveten om vikten av rättvis representation och berättar om goda exempel. Dessutom ges handfasta tips på vad ni själva kan börja göra direkt och konkret för att få till mer jämställdhet och mångfald i olika sammanhang.


Soraya Hashim är Rättviseförmedlingens röst i sociala medier och ansvarar för Rättviseförmedlingens dagliga efterlysningsverksamhet. Soraya är också journalist och känns bland annat igen från P3.


Tid: 18.00 - 19.00 torsdag 14 januari 2016

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entré

I samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten


Välkomna!