Nytt skolmaterial om kvinnlig rÖstrÄtt

Nästa år är det 100 år sedan det första valet med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige. Utställningen Rösträtt för kvinnor står på Kvinnohistoriskt museum fram till 6 februari 2021, och vi har uppdaterat skolmaterialet om kvinnlig rösträtt med en text av den lokala rösträttsaktivisten Anna Grönfeldt.

I det uppdaterade skolmaterialet finns ett kåseri från 1910 om hur Anna Grönfeldt reser till Jönköping för att delta i ett rösträttsmöte. Det handskrivna originalbladet med anteckningar, som ligger till grund för kåseriet, tillhör Folkrörelsearkivet i Västerbotten och finns att se på Kvinnohistoriskt museum i utställningen Rösträtt för kvinnor. Skolmaterialet med tillhörande övningar finns att ladda ner på vår webbplats.

Skolmaterial om kvinnlig rösträtt

Kontakta oss

Har du använt övningarna i undervisningen? Då vill vi gärna veta vad du tyckte! Kontakta vår museipedagog och lämna din feedback:

Klara Lundholm
090-16 34 97
klara.lundholm@umea.se