Foto på Lindha Kallerdahl

Lindha Kallerdahl, Umeå Jazzfestivals hedersgäst 2015.

23-24 okt: Samtal om Jazz

Med Nina de Heney och Lindha Kallerdahl

På fredag och lördag helgen 23-24 oktober genomförs två publika seminarier i samarbete med Umeå Jazzfestival 2015. Under rubriken Samtal om Jazz inbjuds publik, media och andra aktörer att lyssna till och delta i samtal med basisten Nina de Heney och Jazzfesivalens hedersgäst Lindha Kallerdahl. Årets seminarier fokuserar på musikernas berättelser om improvisation, identitet och skapande - i förhållande till en musiktradition som präglas av en patriarkal historia.
Varmt välkommen till Samtal om Jazz på Kvinnohistoriskt museum!
 

Samtalsledare: Linn Hentschel, Musiklärare och doktorand vid Umeå Universitet 

FREdag 23.10 2015

15.00-16.00 Kvinnohistoriskt museum 

UMEÅ JAZZFESTIVAL MÖTER NINA DE HENEY - Om improvisation

Basisten Nina de Heney började sin resa som cellist och bytte med tiden ut cellon  mot kontrabasen. Sedan dess har musiken tagit henne till från Schweiz, via USA till Göteborg där hon idag verkar med improvisationen som grund. Hennes musik är både luftig och massiv, fylld av dynamisk energi som sätts i ständig rörelse.   

LÖRdag 24.10 2015

13.00-14.00 Kvinnohistoriskt museum 

UMEÅ JAZZFESTIVAL MÖTER LINDHA KALLERDAHL - Om sårbarhet och osäkerhet i musikerskapet

Årets hedersgäst Lindha Kallerdahl har en röst som sträcker sig från viskande hemsökelser till knottrande utbrott. Musiken handlar om att vara sann mot sig själv, att våga blotta allt utan att styras av normer eller förväntningar. Lindha skapar med en rejäl dos mod och fantasi som suddar ut gränsen mellan musik och konst.