Till innehållet

22 okt: Humaniora som feministisk utmaning

I år arbetar FN med att fastställa en agenda för hållbar utveckling, där det femte målet är att avskaffa all diskriminering på grund av kön till 2030. Vilken roll kan humaniora, och särskilt kvinnohistorisk forskning, spela för att uppnå detta högt ställda mål?

Utifrån flera års erfarenhet av kvinnolitteraturhistorisk forskning delar Elena Lindholm med sig av sina tankar kring feministisk humaniora och om historieskrivning som feministisk samhällsutmaning i föreläsningen "Leken "som om" - humaniora som feministisk utmaning". Föreläsningen avrundas med en diskussionsstund där publiken inbjuds att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring temat.

Föreläsningen var planerad att hållas i september i år i samband med Umeå universitets 50-årsjubileum. På grund av universitetets sätt att marknadsföra evenemanget på sin hemsida – med en tidslinje över universitetets 50-åriga historia bestående nästan uteslutande av män – valde Elena att hoppa av evenemanget. Nu håller hon föreläsningen för allmänheten på Kvinnohistoriskt museum.

Tid: 18.00 - 19.00, torsdag 22 oktober 2015 
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Elena Lindholm är universitetsdocent i spanska vid Umeå universitet. De senaste åren har hon ägnat åt forskning om spansk feministisk litteratur från tidigt 1900-tal.

Öppettider

Måndag 11-17

Tisdag 11-17

Onsdag 11-17

Torsdag 11-19

Fredag 11-17

Lördag 11-16

Söndag stängt

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå

 Kvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun


Umeå kommuns logo