Foto: Mikael Lundgren, www.bildinorr.se

28 apr: Kvinnor i Ghana idag

Denna kväll i maj gästas vi av representanter från Herald Foundation i Ghana. Möt fem personer inom professionerna hälsa, vård och skola som besöker Umeå för ett utbildningsutbyte. De delar med sig av sina erfarenheter av att nå ut med förebyggande HIV-information till fattiga kvinnor och hur de arbetar för att minska tonårsgraviditeter. Vi får även berättelser om hur arbetet med att förändra inställningen till HIV och hur fördomar och föreställningar kan leda till att HIV-smittade utesluts ur samhället. Genom dessa berättelser får vi en inblick i en del kvinnors livssituation i Ghana idag.


Delegationen består av:

Madam Anastasia Atiogbe – Municipal Director Health Directorate, Birim Central

Madam Vida Efua Afful – District Director Health Directorate, Birim South

Madam Vida Mann – Rtd Health Nursing Traineer, Herald Foundation, Ghana

Mrs Elisabeth Ani-Boi – Girls Educationist, Ghana Education Services Birim South

Mr Kwasi Ahenkorah-Anti , Secretary General, Herald Foundation, Ghana


Tid: 18.00 - 19.00 torsdag 28 april 2016

Plats: Kvinnohistoriskt museum

I ett samarbete med Umeå Ghana Union.Umeå Ghana Union är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för bistånd till och kulturutbyte med Ghana. Föreningen bildades 1992 och har ett 70-tal medlemmar.

Varje år anordnas medlemsmöten, Ghanafester, där de bjuder på ghanansk mat, musik och dansuppvisning samt informerar om sin verksamhet.

En stor del av verksamheten består av informationsmöten ute på skolor och arbetsplatser. Där berättar föreningen om projekt och visar bilder från Ghana. Biståndsprojekten finansieras genom insamlingar samt bidrag från Forum Syd och Sida.