Katarina in Blue, 2016. Copyright: Cooper & Gorfer.

17 jun: Vernissage Interruptions


Den uppmärksammade utställningen Interruptions // Friktioner kommer till Umeå och Kvinnohistoriskt museum!

En fotografisk utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi, om deras berättelser, drömmar och arv av konstnärsduon Cooper & Gorfer, producerad i samverkan med Konstmuseet i Norr, Kiruna.


INTERRUPTIONS // FRIKTIONER
av Cooper & Gorfer
17 juni – 15 oktober 2017


VERNISSAGE
Välkommen på vernissage 17 juni 2017 klockan 13 med inledning av museichef Maria Perstedt och medverkan av Maria Ragnestam från Konstmuseet i Norr, Kiruna som berättar om konstfotografierna och samarbetet med konstnärerna.
Sara Ajnnak ger oss ett smakprov av musikföreställningen Sjávuoste Buökttiet - Revolution of silence, där hon delar med sig av sin familjs historia. Föreställningen är filmatiserad av dokumentärfilmaren Oskar Östergren och ljudsatt av musikproducenten Fred Endresen. Sara Ajnnak tar oss med på en resa i efterdyningarna av koloniseringens framfart i Sápmi.


OM UTSTÄLLNINGEN
En fotografisk utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi, om deras berättelser, drömmar och arv av konstnärsduon Cooper & Gorfer, producerad i samverkan med Konstmuseet i Norr, Kiruna. Cooper & Gorfers tillsynes stillsamma porträtt formas med fotografiet som utgångspunkt i de många lager av detaljer som utgör verken. Verken låter betraktaren ta del av historieskrivningar som sträcker sig bortom en första anblick och berättar något om det outtalade i bilden.

Cooper & Gorfer består av konstnärerna Sarah Cooper (USA, 1974) och Nina Gorfer (Österrike 1979). Cooper & Gorfer, vars samarbete startade 2006, lever och arbetar i Göteborg och Berlin. Deras arbete innefattar tydliga referenser till konsthistoria, myter och kulturarv.

Cooper & Gorfers verk har visats i flera soloutställningar både nationellt och internationellt. De har även publicerat böcker som exempelvis Interruptions (Thames & Hudson) till denna utställning.