Fotograf: Mattias Vepsä

20 Sep: Veronica Palm om boken Systerskap

En bok om återerövrandet av systerskapet och samarbetet mellan kvinnor inom politiken.

Veronica Palm är före detta politiker och riksdagsledamot för Socialdemokraterna och har ett långt politiskt engagemang. I boken reflekterar hon över kvinnors villkor, möjligheter och strategier i de politiska rummen och bidrar med perspektiv från sin uppväxt i arbetarklassen.


Det är en djupt personlig berättelse där Veronica Palm reflekterar över händelser i såväl det förflutna som i nutiden med inblickar i politikens innersta rum.  


Samtalet arrangeras i anslutning till utställningen K.A.O.S - Kvinnor, Aktivism och Organisering av Samhällen 1789–1914, som handlar om kvinnors kamp i Europa för att delta i samhället och politiken på lika villkor som män.


Tid: 18.00-19.00 torsdag 20 september 2018
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entre