Helga Hansander, hemsyster i husmodersföreningen i Umeå

3 okt: Husmoders-föreningen, hemsystern och hemtjänsten

Välkommen att lyssna till ett kapitel ur Umeås kvinnohistoria med idéhistorikern Kerstin Thörn.

Husmodersföreningarnas riksförbund bildades 1919 och 1923 grundades Umeå husmodersföreningen, med flera yrkesarbetande kvinnor i styrelsen. Kvinnorna organiserade sig för att förbättra husmödrarnas arbetsvillkor men också för att väcka opinion i samhällsfrågor.

Under 1920-talet anställde husmodersföreningen en "hemsyster" som kunde hjälpa till att avlasta kvinnor som inte kunde utföra sina arbetsuppgifter i hemmet. Det ansvaret hade föreningen fram till 1944 då kommunen tog över verksamheten som senare blev det vi idag kallar hemtjänst.


Tid: 14.00-15.00 onsdag 3 oktober 2018
Plats: Kvinnohistoriskt museum
I samarbete med Kultur för seniorer, Umeå kommun
Fri entre


Varmt välkomna!


Kerstin Thörn är idéhistoriker och intresserar sig för Umeås kvinnohistoria.