Till innehållet

Helga Hansander, hemsyster i husmodersföreningen i Umeå

3 okt: Husmoders-föreningen, hemsystern och hemtjänsten

Välkommen att lyssna till ett kapitel ur Umeås kvinnohistoria med idéhistorikern Kerstin Thörn.

Husmodersföreningarnas riksförbund bildades 1919 och 1923 grundades Umeå husmodersföreningen, med flera yrkesarbetande kvinnor i styrelsen. Kvinnorna organiserade sig för att förbättra husmödrarnas arbetsvillkor men också för att väcka opinion i samhällsfrågor.

Under 1920-talet anställde husmodersföreningen en "hemsyster" som kunde hjälpa till att avlasta kvinnor som inte kunde utföra sina arbetsuppgifter i hemmet. Det ansvaret hade föreningen fram till 1944 då kommunen tog över verksamheten som senare blev det vi idag kallar hemtjänst.


Tid: 14.00-15.00 onsdag 3 oktober 2018
Plats: Kvinnohistoriskt museum
I samarbete med Kultur för seniorer, Umeå kommun
Fri entre


Varmt välkomna!


Kerstin Thörn är idéhistoriker och intresserar sig för Umeås kvinnohistoria.

Öppettider

Tillfälligt stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå

 Kvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun


Umeå kommuns logo