Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin, www.ohlson.se

6 okt: Susanna Alakoski


Lyckliga slut – modet att berätta om mäns våld

Våld finns med i flera av Susanna Alakoskis böcker. I antologin Lyckliga slut med sjutton berättelser om vardagsvåldet är temat mäns våld mot kvinnor. Hon kommer att läsa avsnitt ur sina böcker och reflektera över vad som påverkar att vissa kvinnor talar medan andra tiger. Vad kan bidra till att vi blir fler som har modet att berätta?


Ur förordet till Lyckliga slut: Hittills i mitt liv har jag bara träffat två kvinnor som svarat nej på frågan om hon blivit utsatt för våld, eller hot om våld från en man. Jag har bara träffat en enda kvinna, i hela mitt liv, som svarat nej på frågan om hon någon gång mött oönskade sexuella kommentarer eller sexuella inviter/påhopp och/eller trakasserier. Fler än vad jag någonsin trodde har blivit utsatta för våldtäktsförsök eller blivit våldtagna. När jag tog initiativ till Lyckliga slut frågade jag hundratals kvinnor om de ville medverka med sin berättelse. Så gott som alla svarade att de hade något att berätta, men att de inte vågade, eller kunde. Av hänsyn till mannen. Av hänsyn till barnen. Till släkten. Kollegorna. Av hänsyn till sig själv? Vänner, släktingar avråder kvinnor att berätta, för vad händer om man berättar? 


Tid: 12.00-13.00 torsdag 6 oktober 2016
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Samarrangörer/I samverkan med Kvinnohusföreningen i Umeå, Kvinno- och tjejjouren i Umeå
Fri entre


Susanna Alakoski gjorde författardebut 2006 med romanen Svinalängorna, som belönades med Augustpriset och blev både pjäs och film. Sedan dess har hon varit redaktör för ett flertal uppmärksammade antologier, bland dem Lyckliga slut (2007), skrivit ytterligare en roman, Håpas du trifs bra i Fengelset (2010), två dagboksessäer Oktober i Fattigsverige (2012) och April i Anhörigsverige (2015) samt barnböcker.
Susanna Alakoski är socionom och utsågs år 2015 till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola.