Foto från video i utställningen En ropande tystnad (2014)

En ropande tystnad

22 NOVEMBER 2014 - 15 MARS 2015

En ropande tystnad

om ålder, kvinnor och historia

Vi hade tänkt att presentera en utställning om äldre kvinnor genom historien, men det blev svårt att genomföra...

Det visade sig att det inte finns särskilt mycket skrivet och sparat om äldre kvinnors liv och livsvillkor i det förflutna. Vi mötte mest en stor tystnad - en slags frånvaro som gjorde oss riktigt arga. Samtidigt pockade den på vår uppmärksamhet, den ropade på oss.
Vi tog därför just tystnaden som utgångspunkt för vår utställning om åldrande och kvinnor; en utställning som i sig bryter mönstret att äldre kvinnor inte skulle vara något intressant att berätta om.

Bilden av den åldrade kvinnan i media, i filmer och i böcker är ensidig. Det är som om dessa bilder skymmer individen; den enskilda kvinnans erfarenheter och minnen, hennes egen röst, hörs inte och det hon själv skapat genom livet lyfts inte fram. I värsta fall är vi inte intresserade av att lyssna. Hennes hudfärg, klass, sexualitet, språk, intellektuella och fysiska förmåga, det kön hon upplever sig tillhöra och det kön andra upplever att hon är - allt detta har betydelse när hon börjar åldras, för hennes identitet och för det bemötande hon får.

Foto på Susanna Arwins konstverk "tantfullness", 12 statyer i betong.

"Tantfullness" av Susanna Arwin.

Utställningen berättar om idéer, normer och ideal kring kvinnors åldrande

Du möts av ett sammelsurium av olika röster – både om tystnad och tillbakadragande, liksom om att bjuda motstånd mot normer och hitta egna alternativ. Här finns konstnären Susanna Arwins18-hövdade tantarmé Tantfullness, utdrag ur akademisk forskning, reflektioner, lyrik och ett videokonstverk av filmaren Daniel Rudstedt. Du kan till och med höra hur tystnad och motstånd faktiskt kan låta, i kompositören Frida Selanders ljudkonstverk, komponerat speciellt för utställningen.