Tillgänglighetsredogörelse bild_ny

tillgÄnglighetsredogÖrelse

Kvinnohistoriskt museum är en del av Umeå kommun, som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur den här webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Under rubriken "Innehåll som inte är tillgängligt" har vi listat kända tillgänglighetsproblem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i listan över kända tillgänglighetsproblem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du inte kan använda webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss:

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga/med nedsatt synförmåga:

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar alternativtext.
  • Dekorationsbilder saknar alternativtext.
  • Videoklipp är inte syntolkade.
  • Vissa äldre videoklipp har inte textalternativ.
 


Problem vid användning utan hörsel/med nedsatt hörsel:

  • Vissa äldre ljudklipp har inget textalternativ.
  • Vissa äldre videoklipp har inte undertexter eller andra textalternativ.


Övriga kända problem:

Så har vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en extern aktör (Useit Consulting) som granskat utvalda sidor på webbplatsen ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det resulterade i en lista med åtgärder som behöver vidtas för att rätta till bristerna som framkom i granskningen. Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 2 februari 2022.