Tillgänglighets-
redogörelse

Tillgänglighet för www.kvinnohistoriskt.se

Kvinnohistoriskt museum är en del av Umeå kommun, som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur den här webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Under rubriken "Innehåll som inte är tillgängligt" har vi listat kända tillgänglighetsproblem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna i listan över kända tillgänglighetsproblem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kan du göra om du inte kan använda webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss:

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga/med nedsatt synförmåga:

 • Länkar markeras endast med röd färg.
 • Vissa innehållsbärande bilder saknar alternativtext.
 • Dekorationsbilder saknar alternativtext.
 • Videoklipp är inte syntolkade.
 • Vissa videoklipp har inte textalternativ.
 • Inget felmeddelande om formulär fylls i felaktigt eller obligatoriska fält inte fylls i.
 • På vissa sidor ligger text ovanpå bilder, vilket kan göra texten svårläst.


Problem vid användning av uppläsande hjälpmedel:

 • Startsidans rubrikstruktur följer inte en logisk struktur. Det saknas en tydlig inledande huvudrubrik och följande struktur på underrubriker stämmer inte helt, vilket påverkar användare med uppläsande hjälpmedel.
 • På vissa sidor finns tomma rubriktaggar, vilket påverkar användare med uppläsande hjälpmedel.
 • All text som fungerar som rubriker är inte kodade som rubriker, vilket påverkar användare med uppläsande hjälpmedel.
 • Bildpuffarna på startsidan har en länk både i bilden och i texten, vilket gör att länken upprepas vid användning av uppläsande hjälpmedel.
 • På vissa ställen visas text i form av en bild istället för ren text. Det gör att texten inte tas med av uppläsande hjälpmedel.


Problem vid användning utan hörsel/med nedsatt hörsel:

 • Vissa ljudklipp har inget textalternativ.
 • Vissa videoklipp har inte undertexter eller andra textalternativ.


Problem vid användning med kognitiv nedsättning:

 • Inget felmeddelande om formulär fylls i felaktigt eller obligatoriska fält inte fylls i.
 • Länkar markeras endast med röd färg.
 • Filmen på startsidan öppnas i en modal. Den saknar ett tydligt sätt att stängas ner.
 • På startsidan finns en loopande animation som användaren inte kan stänga av.
 • På startsidan rullar bloggens senaste inlägg autmatiskt utan möjlighet att pausa, stoppa eller dölja.


Problem vid tangentbordsnavigering:

 • Filmen på startsidan öppnas i en modal som inte kan stängas med hjälp av tangentbordet.
 • Länkar för att hoppa över återkommande innehåll saknas.
 • Fokusordningen på startsidan är inte logisk/korrekt.


Övriga kända problem:

Så har vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en extern aktör (Useit Consulting) som granskat utvalda sidor på webbplatsen ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det resulterade i en lista med åtgärder som behöver vidtas för att rätta till bristerna som framkom i granskningen. Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem under våren 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 30 december 2020.

prata med oss


Ta del av och prata om nyheter, programverksamhet, samtal och visningar på FacebookInstagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIoch och Twitterlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag 11-17

Tisdag 11-17

Onsdag 11-17
Torsdag
11-17
F
redag 11-17
Lördag 11-16
Söndag
stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå


Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun