Tillgänglighets-
redogörelse

Tillgänglighet för www.kvinnohistoriskt.se

Kvinnohistoriskt museum är en del av Umeå kommun, som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur den här webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, kan du kontakta oss:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga/med nedsatt synförmåga:

  • Länkar markeras endast med röd färg.
  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  • Videoklipp är inte syntolkade.
  • Vissa videoklipp har inte textalternativ.
  • Inget felmeddelande om formulär fylls i felaktigt eller obligatoriska fält inte fylls i.


Problem vid användning utan hörsel/med nedsatt hörsel:

  • Vissa ljudklipp har inget textalternativ.
  • Vissa videoklipp har inte textalternativ.


Problem vid användning med kognitiv nedsättning:

  • Inget felmeddelande om formulär fylls i felaktigt eller obligatoriska fält inte fylls i.
  • Länkar markeras endast med röd färg.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en uppskattning av tillgängligheten utan granskning. Därför kan det finnas fler tillgänglighetsproblem än de som beskrivs på den här sidan. Vi kommer anlita en extern aktör för att granska och åtgärda tillgänglighetsproblem så att webbplatsen uppfyller kraven i lagen.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.

prata med oss


Ta del av och prata om nyheter, programverksamhet, samtal och visningar på FacebookInstagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterIoch och Twitterlänk till annan webbplats

Öppettider

Måndag 11-18

Tisdag 11-18

Onsdag 11-18
Torsdag
11-19.30
F
redag 11-18
Lördag 11-16
Söndag
stängt


Öppettider helgdagar

Besök

Kvinnohistoriskt museum
Väven, Storgatan 46a,

901 78 Umeå


Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKvinnohistoriskt
museum
är en del av
Umeå kommun